ψ1 Orionis

ψ1 Ori

 

Psi 1 orionis (25 Ori), to wyjątkowo gorąca, błękitna gwiazda należąca do ciągu głównego. ψ1 Ori zalicza się do typu widmowego B1Vn. Ze względu na szybki ruch wirowy (ok. 300 km/s w okolicach równika), jej linie spektroskopowe są rozmyte (o czym informuje skrót „n” w zapisie typu widmowego). Jest obiektem jasnym, ale z uwagi na dzielący ją dystans ok. 1000 l.ś. od Ziemi, ψ1 Ori wykazuje względnie niską jasność wizualną: 5,0m. Przy korzystnych warunkach obserwacyjnych, można ją dostrzec gołym okiem. Odznacza się intensywnie niebieską barwą i nadzwyczaj wysokim ujemnym wskaźnikiem barwy (-0,20). Jasność wizualna gwiazdy jest prawdopodobnie nieco niższa od tej, która wynika z odległości i jasności absolutnej, gdyż ψ1 Ori to tzw. gwiazda Be (wielokrotnie omawiana, m.inn. w referatach o Gammie Cassiopeiae czy Achernar) i jest otoczona gazowym dyskiem materii. Obecność dysku zapewne ma wpływ na obserwowaną jasność obiektu (absorbuje część wysyłanego przez gwiazdę światła). Jasność absolutna ψ1 Ori ponad 9.000- krotnie przewyższa jasność naszej Dziennej Gwiazdy. Jest ona ok. 10- krotnie masywniejsza od Słońca. O ile nie utraci znacznej części obecnej masy, u schyłku życia ma szansę wybuchnąć jako supernowa.

 

 

ψ1 Ori współtworzy i za razem stanowi centrum gromady słabych ale gorących, błękitnych gwiazd o zwyczajowej nazwie „gromada 25 Orionis”. Należą do niej setki obiektów o podobnych parametrach, powiązanych słabymi siłami grawitacji. Znane są liczne obserwacje tego rejonu pod kątem odkrywania nowych planet należących do młodych układów gwiezdnych. Niegdyś gromada 25 Ori była uznawana za część asocjacji OB1 Orionis, ale wg obecnego stanu wiedzy, 25 Orionis jest gromadą odrębną i młodszą od OB1 Ori. Jej wiek szacuje się na blisko 7- 10 milionów lat. Zalicza się do niej ok. 200 gwiazd, a kolejne 450 podejrzewa się o przynależność do gromady 25 Ori. Również V346 Ori zalicza się do niej, a także wiele podobnych, mało masywnych, bardzo młodych niebieskich gwiazd m.inn. klasy jasności VI (podkarły). Gromada licząca 10 milionów lat posiada szczątkowy, zanikający już pył międzygwiazdowy. Gwiazda ψ1 Ori znajduje się w centrum wspomnianej gromady i jest otoczona przez znaczną ilość zmiennych typu T Tauri. Szacuje się, że blisko 20% gwiazd gromady to obiekty o niskiej masie: 0,1- 0,6 Mʘ. Gwiazdy otaczające psi1 Ori to obiekty należące do typów widmowych z przedziału A5- M6, a więcej niż połowa zbadanych gwiazd zalicza się do typu M. Są to więc chłodne, czerwone gwiazdy. Gromada zawiera również brązowe karły.

 

Share This:

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.