MESSIER 47

MESSIER 47

W północnej części konstelacji Rufy- na styku gwiazdozbiorów Południowego Nieboskłonu: Rufy i Wielkiego Psa znajduje się niewielka gromada otwarta będąca skupiskiem głównie błękitnych gwiazd średniej jasności, nie jaśniejszych niż 5,5m. Przy korzystnych warunkach obserwacyjnych może być widoczna gołym okiem. M47 jest zlokalizowana nieopodal innej, nieco ciemniejszej gromady M46 (nieco ponad półtorej stopnia na zachód od niej). W rzeczywistości M47, będąca ok. 3-krotnie bliżej Ziemi niż M46, jest zapewne mniej obfita i wykazuje niższą jasność absolutną gwiazd. M47 jest oddalona od nas o ok. 1540 l.ś. i wykazuje średnicę bliską 12 lat świetlnych. Zawiera zaledwie ˜200 gwiazd. Jak wiadomo- to bardzo mało. Istnieją gromady (znajdujące się w podobnej do M47 odległości), które mieszczą w sobie nawet tysiące gwiazd. Ich sumaryczna masa jest zbliżona do łącznej masy składowych gromady M45.

W gromadzie, pośród licznych błękitnych oraz białych gwiazd znajdują się co najmniej dwie pomarańczowe. Są one masywniejsze i bardziej przeewoluowane niż niebieskie. Wszystkie składowe wykazują łączną jasność ok. 200 Lʘ. Pośród najjaśniejszych znajdują się m.inn.:

HD 60997 – 7-magnitudowa błękitna gwiazda ciągu głównego, typu widmowego B6V. Posiada wskaźnik barwy B-V = -0,07, ma chłodny odcień. Jest układem podwójnym złożonym z dwóch gwiazd o zbliżonych jasnościach wizualnych (6,9m i 7,4m), oddalonych od siebie o 7,4’’ i powiązanych wzajemnymi siłami grawitacji. Dystans ten pozwala na dość łatwe odróżnienie składowych systemu. W katalogu gwiazd podwójnych, obiekt ten jest znany jako Struve 1121.

V378 Puppis – względnie jasna, 5,6-magnitudowa gwiazda typu widmowego B2Ve. Jest gwiazdą emisyjną z otoczką wodorową, tzw. Be. Wysoki ujemny wskaźnik barwy B-V = -0,12. Tworzy układ podwójny składający się z gwiazd o jasnościach 5,6m oraz 9,7m oddzielonych dystansem 19’’. Drugi komponent należy do typu widmowego B9,5.

KQ Puppis – wyjątkowo urokliwa, głęboko czerwona chłodna gwiazda typu widmowego M1Iab. Funkcjonuje jako ciasny układ spektroskopowo podwójny. Jest powiązana z gorącą błękitną gwiazdą typu widmowego B2. Jest stosunkowo jasna: ok. 5m i znajduje się na obrzeżach gromady M47. Układ wykazuje zmienność zaćmieniową typu VV Cephei. Obserwuje się u niej silne emisyjne linie spektralne pochodzące od Fe2+, które obecne są w widmie promieniowania ultrafioletowego . Powodem takiej nietypowej emisji jest prawdopodobnie pływ silnego promieniowania pochodzącego od bliskiego kompana, gorącej gwiazdy typu B.

 

szkic M47 pochodzi ze strony: http://www.deepskywatch.com/Astrosketches/messier-47-sketch.html

Share This:

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.