Przegląd filtrów astronomicznych


Filtr jest to urządzenie optyczne przepuszczające przez siebie tylko wybrane pasma promieniowania elektro-magnetycznego.


Procesy fizyczne
Filtry astronomiczne wykorzystują poniższe procesy fizyczne:
 • absorpcja selektywna
 • odbicie selektywne
 • rozpraszanie selektywne
 • interferencja
 • polaryzacja

Podział ze względu na szerokość pasma
Filtry dzielimy ze względu na szerokość przepuszczanego pasma na:
 • szerokopasmowe ~1000 Å
 • pośrednie ~kilkaset Å
 • wąskopasmowe ~200 Å
 • ultra wąskopasmowe ~20 Å

Podział ze względu na budowę:
 • filtry szklane (szerokopasmowe i pośrednie)- wykorzystywane jest zjawisko absorpcji – używa się odpowiedniego barwnika
 • filtry kolorowe
 • filtry interferencyjne – wykorzystują interferencję oraz wielokrotne odbicie fal przechodzących przez filtr, który jest płytką równoległościenną. Promienie światła przechodząc przez granice dwóch ośrodków ulegają częściowemu odbiciu, potem przy kolejnej granicy znowu (patrz rysunek). Promienie, które przeszły przez filtr interferują ze sobą, a ponieważ pokonały różne drogi optyczne – następuje wzmocnienie i wygaszenie odpowiednich długości – w zależności od grubości filtru.

To tyle suchej astro-teorii…A teraz część praktyczna:


Podział na funkcje:
 • Anty light pollution – służą zwiększeniu kontrastu poprzez wycięcie długość fal odpowiadających light-pollution – m.in. lamp ulicznych
 • Mgławicowe – najczęściej działają podobnie do filtrów typu anti light-pollution plus jeszcze wycinają całe widmo pozostawiając te zakres fal, w których świecą mgławice – np. potrójnie zjonizowany tlen.
 • Polaryzacyjne – ich głównym celem jest zmniejszenie ilości światła docierającego do oka podczas obserwacji. Dzieje się to na skutek odpowiedniego ustawienia dwóch filtrów polaryzacyjnych.
 • Neutralne – częściej spotykana nazwa ND od ‘neutral density’. Jest to np. słynna folia Baagera, służąca do obserwacji Słońca. W tym przypadku także chodzi o zmniejszenie ilości światła. Do obserwacji wizualnych Słońca stosuje się filtr ND 5, do fotograficznych ND 3.8

Podział na pasma:
 • O-III
 • UHC
 • UHC-S

Producenci:
 • Antares
 • Baader
 • Astrolumina
 • Lumicon
 • Orion
 • Celestron

DO POCZYTANIA:

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.