Gromada Wazka

Dzisiaj przyjrzałam się Ważce, gromadzie otwartej z konstelacji Kasjopei. Po odszukaniu obiektu, moją uwagę przyciągnęły dwie najjaśniejsze gwiazdy gromady. Cudowne dwa nadolbrzymy: 5-magnitudowy Phi Cassiopeiae, odległy aż o 12.000 l.ś.- jasnozłotawy, oraz HD 7902, nadolbrzym oddalony od Ziemi o blisko 5400 l.ś., który sprawiał wrażenie sinawo-błękitnego. Ale jest to błękit subtelny i zaledwie widoczny. Jednak wobec pobliskiej kontrastowej złotawej Phi Cas, zauważalny.
Obie gwiazdy ustawiłam mniej więcej w centrum pola widzenia i szybko zauważyłam, że formują symboliczne czółki Ważki. Jedno ze skrzydeł zawiera chłodnego czerwonego nadolbrzyma typu widmowego M2Ib o nadzwyczaj wysokim wskaźniku barwy: +2,11. Gwiazda ta lest położona aż 9.900 l.ś. od Ziemi. Gdyby gwiazdy gromady leżały bliżej, byłyby zapewne niezwykle jasne (jako że należą do klasy jasności Ia lub Ib).
Gromada prześliczna, dobrze widoczna w newtonie o 5,5-calowym zwierciadle. Składowe tworzące symboliczny zarys Ważki są wystarczająco jasne i bez problemu widoczne. Kształt wyraźny, zauważalny od razu.