Alpha Cassiopeiae

Alpha Cassiopeiae, układ binarny o zerowym kontraście barw. Obie gwiazdy, choć tak różne jasnością (2,2 oraz 8,9 mag), to jednak o identycznej jasnopomaraczowej, słabo nasyconej barwie. Wysoki stopień searacji (70”) umożliwia obserwację przez niewielkie teleskppy. Warto zaznaczyć, że, gdyby rozdział składników nie był tak znaczny, to składowa wtórna zanikałaby w silnym blasku składowej pierwotnej (z racji na ogromną różnicę jasności).