Beta Capricorni (Dabih)

Beta Capricornus, lub po prostu Dabih. Cudowna gwiazda podwójna. Chcąc być precyzyjnym, należy dodać, ze wielokrotna: każda ze składowych jest także układem binarnym, ale ich rozdzielenie przy pomocy niewielkiego teleskopu jest niemożliwe.
Składnik pierwotny Bety Capricorni jest jasnożółty, słomkowy. Jego wskaźnik barwy wynosi 0,79. Wtórna składowa ma wskaźnbik barwy równy 0,00, ale w zestawieniu z żółtym zabarwieniem jaśniejszej z gwiazd, widzimy ją w kolorze błękitnym. Kontrast między składnikami układu jest znaczny. Może nie jest to “drugie Albireo”, ale urok żółto-błękitnego układu jest dostrzegalny.
Trzecia z gwiazd, widoczna na szkicu (o bladożółtym kolorze) nie wchodzi w sklad systemu.