WZ Cas

WZ Cassiopeiae. Układ podwójny złożony z ok. 7-magnitudowej gwiazdy węglowej rzadkiego podtypu widmowego J. Oznacza to, że zawiera ona w sowim składzie podwyższoną zawartość izotopu węgla C-13 (nie jest on radioaktywny, ale bardzo rzadko spotykany. Naukowcy przypuszczają, że całe rezerwy tego izotopu na Ziemi pochodzą z materii gwiazd węglowych podtypu J). WZ Cas A ma głęboką, ciemnopomarańczową barwę. Łagodną ale nie mdłą. Brak w niej żółtego odcienia.
Składowa wtórna, WZ Cas B jest oddalona od swej gwiazdy macierzystej o 58”. Wykazuje jasność wizualną 8,3 mag. Jest gwiazdą wczesnego typu widmowego B. Jej widmo spektroskopowe wykazuje nietypową cechę: widoczne są w nim linie emisyjne. Linie te są rozmyte (szerokie). Może to być spowodowane wysoką prędkością rotacji.
Gwiazda WZ Cas B jest błękitna, ale będąc w pobliżu ciemnopomarańczowej składowej pierwotnej sprawia wrażenie granatowej.