Zeta_Leonis

Zeta Leonis, czyli Adhafera: przedziwna gwiazda podwójna. Na temat jej binarnej natury dowiedziałam się z kalalogu Stelle Doppie. Stopień separacji pomiędzy składowymi A i B wynosi aż 335”, a odległy komponent wtórny jest całkiem jasną gwiazdą i nie ginie pośród ciemnych gwiazd tła. Warto zauwazyć, że gwiazda ta ma typ widmowy bardzo zbliżony do słonecznego (G1,5V). Jej zabarwienie jest jasnożółte, ciepłe. Z kolei składowa A wykazuje barwę kremową, także ciepłą.