Kategoria: ASTROCIEKAWOSTKI

4

Imagine there’s no light pollution…

ParafrazÄ… sÅ‚ów Johna Lennona rozpoczynam pewne zmiany w naturze tego przybytku. OtwierajÄ…c go zaÅ‚ożyÅ‚em sobie, że bÄ™dzie Å›miesznie, żaÅ‚oÅ›nie i ciekawie. Teraz zamierzam bardziej postawić na to ostatnie (oczywiÅ›cie nie zaniedbujÄ…c pozostaÅ‚ych), w tym celu...

0

Maturra 2012

PojawiÅ‚y siÄ™ już arkusze egzaminacyjne z tegorocznej matury z fizyki i astronomii. W wersji rozszerzonej wÄ…tków astronomicznych nie stwierdziÅ‚em, natomiast takowe w wersji podstawowej prezentujÄ… siÄ™ nastÄ™pujÄ…co: