Hybrydowa gwiazda w Małym Obłoku Magellana

Nawet gwiazda może być gender – nie do końca zdecydowaną jakim typem gwiazdy jest. Ponad 40 lat temu profesor Kip Thorne i doktor Anna Żytkow zasugerowali istnienie gwiazdy składającej się…z dwóch gwiazd. 

Obiekty Thorne’a-Żytkowej mogą tworzyć się wskutek połączenia się czerwonego olbrzyma z gwiazdą neutronową, powstałą w wyniku wybuchu pobliskiej supernowej. Gwiazda neutronowa wchodzi do wnętrza olbrzyma i opada do jego centrum. Pomiędzy obiema gwiazdami zachodzi wyjątkowa interakcja, pozwalająca na odróżnienie TŻO od innych obiektów. 

Taką właśnie gwiazdą okazał się obiekt HV 2112 w Małym Obłoku Magellana. Gdy uczeni bliżej przyjrzeli się widmu gwiazdy okazało się, że zawiera ona dużo rubidu, litu i molibdenu, znacznie więcej niż w przypadku czerwonego nadolbrzyma, ale w ilościach pasujących do przewidywań dotyczących gwiazd TŻO.

Jestem bardzo szczęśliwa, że pojawiły się obserwacje potwierdzające nasze teoretyczne przewidywania. Od czasu gdy wraz z Kipem Thorne’m zaproponowaliśmy istnienie gwiazd z gwiazdą neutronową wewnątrz, nikomu nie udało się obalić naszych obliczeń. Gdy teoria jest prawdziwa, wcześniej czy później pojawiają się obserwacje ją potwierdzające. To była kwestia zidentyfikowania obiecujących gwiazd, skierowania na nie teleskopu i przeprowadzenia badań – mówi Anna Żytkow.

Uczeni podkreślają, że zauważono pewne niewielkie różnice pomiędzy teoretycznymi przewidywaniami Thorne’a i Żytkowej, a cechami HV 2112. Zauważają jednak, że teoria TŻO liczy sobie już kilkadziesiąt lat i była z czasem udoskonalana. Istnieje jednak pewne prawdopodobieństwo, że HV 2112 nie jest TŻO.


 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.