Hygiea

Hygiea jest obiektem Pasa Głównego planetoid, czyli rejonu drobnych ciał niebieskich poruszających się wokół Słońca pomiędzy orbitą Marsa i Jowisza. Choć jest obiektem względnie bliskim Ziemi, to jednak trudnym do obserwacji amatorskich. Niewielkie rozmiary oraz niskie albedo utrudniają badania. Jasność wizualna waha się w zakresie 9 – 12 mag, co oznacza, że obiekt jest ciemny, a przez niewielki teleskop, z zadowalającym skutkiem może być obserwowany jedynie w szczycie jasności. Mimo to warto pochylić się nad dostępną dokumentacją naukową dotyczącą owej planetoidy.

Hygiea cechuje się sferycznym kształtem. Naukowcy podejrzewają, że jest on efektem kolizji z masywnym obiektem o średnicy ok. 75 – 150 km. Kolizja ta spowodowała rozpad planetoidy, której znaczna część uległa ponownemu połączeniu (dzięki siłom grawitacji). Poza Hygieą powstało mnóstwo drobnych ciał niebieskich, a jest ich ok. 7.000 (tzw. rodzina Hygiei). Z racji sferycznego, niemalże kulistego kształtu, być może planetoida ta zostanie zaliczona do planet karłowatych. Jeżeli to nastąpi, stanie się ona najmniejszą planetą karłowatą Układu Słonecznego. Jest na tyle masywna, że utrzymuje kulisty kształt, a jednocześnie zbyt mało masywna, aby oczyścić swoją orbitę z drobnych obiektów.

Hygiea jest czwartą co do wielkości planetoidą Pasa Głównego (zaraz po Ceres, Weście i Pallas). Jej średnica mierzy ok. 434 km (co stanowi ok. 1/10 średnicy ziemskiego księżyca i nieco mniej niż połowę średnicy Ceres).

Rotacja Hygiei jest dość nietypowa, wynosi prawie 27h, co oznacza, że obraca się powoli. Powierzchnia planetoidy jest pokryta licznymi kraterami uderzeniowymi. Ponadto jest ona bardzo ciemna; odbija zaledwie 7% padającego nań światła słonecznego. Spowodowane jest to obecnością na powierzchni Hygiei porowatego materiału o wysokiej zawartości węgla, który zamiast odbijać- pochłania światło, stąd tak niskie albedo. Jest to materiał podobny do składem chondrytów.

Orbita jest nieznacznie odchylona od płaszczyzny ekliptyki (inklinacja niecałe 4 st., dla Ceres jest to aż 10,6 st.), ale za to dość ekscentryczna (0,11), a u Ceres zaledwie 0,076. Za to niższa niż u Pallas (0,23). W peryhelium Hygiea znajduje się w odległości ok. 2,8 A.U., a w aphelium oddala się na dystans 3,5 A.U.

Możliwe, że Hygiea jest najmniejszym znanym ciałem Układu Słonecznego, które jest w stanie utrzymać równowagę hydrostatyczną (stąd kulisty kształt). Proteusz (księżyc Neptuna) o średnicy ok. 420 km znajduje sie minimalnie poniżej tej granicy i jego kształt pozostaje lekko nieregularny, odmienny od sferycznego. Oba ciała (Hygeę oraz Proteusza) dzieli różnica zaledwie kilkunastu km średnicy.

Gęstość Hygiei jest bardzo niska: zaledwie 2,08 g/cm3. Ale podobną wykazuje Ceres. Jest to wartość typowa dla asteroidów Pasa Głównego i prawdopodobnie ma przyczynę w porowatości materiału, z którego się składa. Planetoida ta zawiera niewiele kraterów uderzeniowych. Wg pewnej monografii, Hygiea zawiera tylko dwa kratery znaczących rozmiarów (180 oraz 97 km średnicy). Co ciekawe, wiele innych planetoid (Westa, Pallas, Iris) posiadają ich o wiele więcej.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.