Beta Coronae Borealis (Nusakan)

NusakanNusakan to dość jasna gwiazda z konstelacji Korony Północnej. Składa się z dwóch gwiazd tworzących układ podwójny spektroskopowo. Dystans pomiędzy komponentami systemu to ok 0,12” i dzięki dokładnym przyrządom optycznym jest obecnie możliwe wizualne rozdzielenie gwiazd. Ich typy widmowe są podobne. β CrBB jest nieco ciemniejsza od β CrBA.

Masa składnika A wynosi w przybliżeniu 2,16 Mʘ, a B: 1,27 Mʘ. Łącznie system ma masę 3,43 Mʘ. Jasność wizualna gwiazdy A to ok. 3,7mag, a gwiazdy B: 5,2mag. Nusakan to gwiazda zmienna i jej łączna jasność waha się w przedziale 3,72 mag – 3,76 mag (niewielkie zmiany). Okres tej zmienności to 9,25 doby. Niektóre źródła podają, że system prawdopodobnie jest potrójny, zawiera jeszcze jeden składnik. Pod względem jasności absolutnej β CrB jest aż 26 razy jaśniejsza od Słońca.

Jedną z najważniejszych informacji na temat gwiazdy jest jej typ widmowy. Jednak w przypadku β CrB rzecz ta nie jest tak oczywista, a dane różnią się w zależności od źródła. Wszystkie z nich oscylują pomiędzy późnym A, a wczesnym F, zatem Nusakan to biała, dość gorąca gwiazda, sporo gorętsza od Słońca. Temperatura jej powierzchni szacowana jest na ok. 8.300 K (u Słońca to blisko 5.800 K). Różne opracowania podają przykładowe typy widmowe: F0III, F2Vp, A9 SrEuCr. Część źródeł klasyfikuje β CrB jako gwiazdę należącą do typu Ap, czyli białych gwiazd o niezwykłym typie widmowym („p” = peculiar, osobliwy). Niezwykłość ta polega na podwyższonej (w stosunku do Słońca) zawartości niektórych pierwiastków), w tym litu, ceru oraz różnych metali ziem rzadkich (blok f).

W widmie spektroskopowym gwiazdy są widoczne pasma litu (głównie izotopu Li-7 ale również słabiutkie linie Li-6), jak i również strontu, chromu czy europu. W widmie β CrB dostrzec można nie tylko nadmiar niektórych pierwiastków, ale też niedobór. Na przykład stężenie tlenu jest tam wybitnie niskie. Jaki jest powód tego osobliwego widma? Prawdopodobnie ma on związek z wyjątkowo powolną rotacją Nusakan. Gwiazda wykonuje jeden pełny obrót w ciągu aż 18,5 dnia. Powoduje to słabą konwekcję oraz „przemieszanie” materii gwiazdowej. Stąd nietypowy skład atmosfery.

β CrB jest niezwykła z jeszcze jednego powodu: chodzi o silne pole magnetyczne (0,1T). Literatura zagraniczna nazywa ją z tego powodu „gwiazdą magnetyczną” (nie wolno mylić tego pojęcia z magnetarami, czyli specjalną odmianą gwiazd neutronowych!). Ponadto Nusakan, jako gwiazda typu Ap emituje znaczną ilość promieniowania UV (więcej od typowych gwiazd typu widmowego A).

β CrB Jest gwiazdą widoczną gołym okiem, ma barwę kremową, prawie białą. Dzieli ją od Ziemi  względnie nieduża odległość, ok. 105 l.ś. Wg Roberta Burnhama Nusakan jest grawitacyjnie skoniugowany z Hiadami, gromadą otwartą z konstelacji Byka. Uczony tłumaczył te przypuszczenia zbliżonymi parametrami ruchu β CrB i Hiad.

109 views

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. Mc'Ślimack pisze:

    Jak ja tęskniłem za tą gwiazdową serią, dzięki Bellatrix 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *