QUIZY

25
Created on By Paether

UKŁAD SŁONECZNY

1 / 50

Romulus i Remus są księżycami planetoidy:

2 / 50

"Trojańczycy" znajdują się w punktach libracyjnych Jowisza. Których?

3 / 50

Planetą, której orbita jest najbardziej odchylona od płaszczyzny ekliptyki jest:

4 / 50

Spłaszczenie której planety Układu Słonecznego jest największe w stosunku do średnicy samej planety?

5 / 50

Jakim numerem oznaczono Plutona w katalogu planetoid MPC?

6 / 50

Który z wymienionych księżyców Układu Słonecznego uchodzi za najmniejsze ciało niebieskie, które dzięki własnym siłom grawitacji jest w stanie utrzymać kulisty kształt:

7 / 50

Orbita której planety Układu Słonecznego jest najbardziej zbliżona do koła?

8 / 50

Centaury krążą po orbitach między:

9 / 50

Drugim pod względem średnicy księżycem Neptuna jest:

10 / 50

Ile planet w Układzie Słonecznym nie posiada nazwy wywodzącej się z panteonu rzymskich bogów?

11 / 50

Który z wymienionych obiektów ma najwyższe albedo w całym Układzie Słonecznym?

12 / 50

W czasie kiedy czytasz to pytanie (zakładam 5 sekund), Ziemia na swej orbicie przemierzyła...

13 / 50

Które z poniższych zjawisk nie powstaje w atmosferze ziemskiej:

14 / 50

Czas obiegu Jowisza wokół Słońca to:

15 / 50

Grubość pierścieni Saturna jest większa niż:

16 / 50

Ile księżyców Saturna jest większych niż Ceres?

17 / 50

Jeden z dużych księżyców w Układzie Słonecznym porusza się ruchem wstecznym w stosunku do obrotu planety. Który?

18 / 50

Który z obiektów Pasa Kuipera cechuje się najwyższą prędkością rotacji?

19 / 50

W jakiej odległości znajduje się Ziemia od Słońca?

20 / 50

Saturn znany jest wszystkim miłośnikom astronomii z powodu obecności charakterystycznych pierścieni. Przy jakiej planecie i w jaki sposób odkryto drugi system pierścieni w Układzie Słonecznym?

21 / 50

Główny składnik atmosfery Wenus stanowi:

22 / 50

Góry Maxwella to masyw górski znajdujący się na:

23 / 50

Księżyce którego z olbrzymów mają łącznie najmniejszą masę?

24 / 50

Obiekt o nazwie "Huya" to:

25 / 50

Ile księżyców w Układzie Słonecznym posiada własne dipolowe pole magnetyczne tworzące własną magnetosferę?

26 / 50

Która z planet ma największy kąt nachylenia osi rotacji do płaszczyzny orbity:

27 / 50

Uszereguj planety od posiadającej największą gęstość:

28 / 50

W jakich gwiazdozbiorach znajdują się bieguny niebieskie planety Uran?

29 / 50

W atmosferach ilu planet US głównym składnikiem jest dwutlenek węgla?

30 / 50

Wskaż prawidłową odpowiedź:

31 / 50

Planetoidy z rodziny Hildy znajdują się w rezonansie orbitalnym z Jowiszem w stosunku:

32 / 50

Wyżynny obszar o nazwie "Ziemia Isztar" znajduje się na:

33 / 50

Która z par zawiera 2 planety posiadające większe przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni (bądź umownej powierzchni) niż Ziemia?

34 / 50

"Mały Książę" to księżyc planetoidy:

35 / 50

Obiektem Układu Słonecznego o największym znanym albedo jest?

36 / 50

Ile księżyców Saturna posiada równowagę hydrostatyczną?

37 / 50

Które zjawisko nie występuje bądź nie występowało w przeszłości na Jowiszu?

38 / 50

Wskaż prawdziwe zdanie:

39 / 50

Jedyna znana planeta karłowata orbitująca wewnątrz orbity Neptuna:

40 / 50

Uszereguj księżyce od największego do najmniejszego:

41 / 50

Który z księżyców może pochwalić się wysokim na kilkanaście kilometrów, grzbietem wzdłuż równika?

42 / 50

Merkury jest mniejszy od dwóch największych księżyców U.S. - Ganimedesa i Tytana. Masa Merkurego jest:

43 / 50

Basen Tołstoja to twór na powierzchni:

44 / 50

Powierzchnia Marsa jest:

45 / 50

Która planetoida jest trzecią pod względem masy w pasie planetoid?

46 / 50

Drugą największą gęstość wśród planet Układu Słonecznego posiada:

47 / 50

Średnia gęstość Słońca stanowi:

48 / 50

Która z planet US posiada najsilniejsze pole magnetyczne?

49 / 50

Patrząc na Układ Słoneczny od południowej strony Ziemi, w jakim kierunku obraca się Ziemia wokół własnej osi i w jakim krąży wokół Słońca:

50 / 50

Która z planet-olbrzymów nie posiada pierścieni?

Your score is

The average score is 46%

0%

16
Created on By Paether

ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA

1 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal krótszych nazywane jest z angielskiego:

2 / 45

Wiadomo, że suma kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Trójkąt sferyczny to figura często używana w astronomii sferycznej. Suma kątów trójkąta sferycznego:

3 / 45

Jedno z ramion Drogi Mlecznej to:

4 / 45

Co pozostaje po gwieździe Wolfa-Rayeta, gdy wybuchnie jako supernowa?

5 / 45

Najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie poza wodorem i helem jest:

6 / 45

Która z wielkoskalowych struktur Wszechświata znajduje się na północnej półkuli nieba?

7 / 45

Jaką temperaturę posiada neutrinowe promieniowanie tła?

8 / 45

Masywne młode gwiazdy, które posiadają jeszcze otoczkę wodorową zakończą swe życie jako:

9 / 45

Geminga to źródło, które emituje energię głównie jako promieniowanie:

10 / 45

Grupa Lokalna Galaktyk znajduje się w Supergromadzie Lokalnej zwanej też:

11 / 45

Metoda Tully’ego-Fishera służy:

12 / 45

Pierwszy żółty karzeł (oprócz Słońca), wokół którego odkryto planetę, znajduje się w gwiazdozbiorze:

13 / 45

Określenie "Bąbel Lokalny" odnosi się do:

14 / 45

Z jaką prędkością porusza się Słońce w kierunku swojego apeksu w gwiazdozbiorze Herkulesa?

15 / 45

Który z obiektów nie jest zbudowany z materii zdegenerowanej:

16 / 45

Era Wielkiej Unifikacji to w chronologii rozwoju Wszechświata:

17 / 45

Przy pewnej gwieździe odkryto dwie egzoplanety o okresach obiegu odpowiednio 5 i 9 dni. Ile wynosi w przybliżeniu ich synodyczny okres obiegu (czas po którym są położone w tej samej pozycji w stosunku do gwiazdy centralnej, np w jednej linii)?

18 / 45

Które z wymienionych radioźródeł znajduje się w naszej galaktyce?

19 / 45

Zmiana prędkości obrotu niewielkich nieregularnych planetoid pod wpływem promieniowania słonecznego to efekt:

20 / 45

Okres, po którym poszczególne fazy Księżyca przypadają na te same dni w roku wynosi w przybliżeniu:

21 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal dłuższych nazywane jest z angielskiego:

22 / 45

Ile wymiarów czasoprzestrzennych przewiduje Teoria Randall-Sundruma?

23 / 45

Na ile klas dzielone są pulsary ze względu na kształt uśrednionego impulsu?

24 / 45

Jak nazywamy opadanie rozproszonej materii na powierzchnię gwiazdy w wyniku działania grawitacji?

25 / 45

Jedna z największych znanych czarnych dziur, znajdująca się w gwiazdozbiorze Psów Gończych to:

26 / 45

Która nazwa nie jest powiązana ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego?

27 / 45

Rok świetlny to:

28 / 45

Sfera Hubble'a:

29 / 45

Istnienie wody poza Drogą Mleczną po raz pierwszy odkryto w:

30 / 45

Pochłanianie światła przez materię rozproszoną w przestrzenii, nazywamy:

31 / 45

Szacuje się, że ciemna materia stanowi:

32 / 45

Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie:

33 / 45

Wzrost jasności niebieskiego źródła światła (np. niebieskiej gwiazdy) ludzkie oko odbiera jako mniejszy od takiego samego wzrostu jasności źródła czerwonego. Zmniejszenie natężenia obu źródeł powoduje efekt odwrotny. Jak nazywa się ten efekt?

34 / 45

Pierwsze pozasłoneczne źródło promieniowania rentgenowskiego, odkryte przez człowieka to:

35 / 45

Silne, pozagalaktyczne źródła promieniowania radiowego, charakteryzujące się szybkimi zmianami jasności i polaryzacji to:

36 / 45

Przy gwieździe o masie równej masie Słońca odkryto egzoplanetę o okresie obiegu równym 170 dni. Ile w przybliżeniu wynosi promień orbity tej planety?

37 / 45

W którym ramieniu Drogi Mlecznej znajduje się Układ Słoneczny?

38 / 45

Dzień astronomiczny kończy się gdy:

39 / 45

Ogólne określenie punktu orbity, który znajduje się najdalej od ciała wokół którego ta orbita się znajduje to:

40 / 45

Pewien biały karzeł ma temperaturę powierzchni 58000 K oraz promień równy 1/1000 promienia Słońca. Całkowita moc wypromieniowywana przez niego jest w przybliżeniu:

41 / 45

W jakim przewidywanym czasie Słońce wybuchnie jako supernowa?

42 / 45

Obecną fazę ewolucji Wszechświata nazywamy:

43 / 45

Wszechświat de Sittera zakłada:

44 / 45

Wartość Stałej Hubble'a według danych z Misji Planck wynosi:

45 / 45

Długość promienia widzialnego (obserwowalnego) Wszechświata oceniana jest na:

Your score is

The average score is 40%

0%

6
Created on By Paether

ASTRONAUTYKA

1 / 50

Pierwszym sztucznym satelitą innej niż Ziemia planety był:

2 / 50

Ilu ludzi wylądowało (do 2022 roku) na powierzchni Księżyca?

3 / 50

Która z sond jako pierwsza dotarła do powierzchni Księżyca?

4 / 50

W 1965 roku po raz pierwszy człowiek odbył spacer kosmiczny. Jak długo on trwał?

5 / 50

Ile afrykańskich krajów może się pochwalić lotem swojego obywatela w przestrzeń kosmiczną (bez Patricka Baudry'ego urodzonego w Kamerunie i Philippe Perrina z Maroko
- obywateli Francji)?

6 / 50

Do katastrofy promu Columbia doszło podczas misji:

7 / 50

Częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie jest moduł:

8 / 50

W którym roku człowiek po raz ostatni stanął na powierzchni Księżyca?

9 / 50

Mirosław Hermaszewski to pierwszy (i jedyny do tej pory) Polak, który odbył lot w kosmos. Który Polak znalazł się wówczas w załodze rezerwowej?

10 / 50

Mirosław Hermaszewski był pierwszym (i jedynym do tej pory) Polakiem, który odbył lot w kosmos. Ile krajów miało swoich przedstawicieli w kosmosie wcześniej niż Polska?

11 / 50

Mars Orbiter Mission jest misją:

12 / 50

Pierwsza kobieta została wysłana w Kosmos w 1963 roku, kiedy poleciała druga?

13 / 50

Co było przyczyną śmierci uczestników misji Sojuz 11?

14 / 50

W jaki sposób Jurij Gagarin osiągnął powierzchnię Ziemi po swoim pionierskim locie w Kosmos?

15 / 50

Satelita ROSAT prowadził badania w zakresie promieniowania:

16 / 50

Pierwszym w historii satelitą meteorologicznym był:

17 / 50

Orbita cmentarna:

18 / 50

Niezrealizowany projekt NASA o nazwie THOR miał zbadać:

19 / 50

W którym roku człowiek znalazł się (jak do tej pory) najdalej od Ziemi?

20 / 50

Który z kosmodromów znajduje się najbliżej równika?

21 / 50

Pierwszym Azjatą (nie licząc ZSRR/Rosji) w przestrzeni kosmicznej był obywatel:

22 / 50

W którym roku wykonano i przesłano pierwsze zdjęcie Ziemi z orbity?

23 / 50

Rakieta nośna Ariane 4 była rakietą nośną wykorzystywaną przez:

24 / 50

Które „narzędzie badawcze zbudowane przez człowieka, jako jedyne prowadziło bezpośrednie obserwacje zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem?

25 / 50

Pierwszym zwierzęciem, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej był/a:

26 / 50

Pierwszym amerykańskim sztucznym satelitą był:

27 / 50

Jakiej rasy była Łajka?

28 / 50

Podczas której misji, został wyniesiony na orbitę Teleskop Hubble'a ?

29 / 50

Przed lotem "Łajki", główną kandydatką do pionierskiej misji była "Albina". Dlaczego jednak poleciała Łajka?

30 / 50

Najbardziej popularny format oznaczania elementów orbitalnych sztucznych satelitów Ziemi to:

31 / 50

TMK - radziecki projekt załogowych misji w kierunku Wenus i Marsa nie doszedł do skutku z powodu:

32 / 50

W którym roku powstała NASA?

33 / 50

W którym roku odbył się pierwszy start promu kosmicznego (wahadłowca) ?

34 / 50

Roboty Spirit i Opportunity wysłane do badania powierzchni Marsa wyposażone są w panele słoneczne, które potrafią dostarczyć na powierzchni Marsa maksymalnie około 140W mocy w czasie, kiedy promienie słoneczne padają prostopadle na panele. Jaką moc mogłyby te same panele dostarczyć na powierzchni Ziemi oświetlone promieniowaniem Słońca w ten sam sposób?

35 / 50

Pomnik Zdobywców Kosmosu znajduje się w:

36 / 50

Pierwszy organizm, jaki odbył lot orbitalny i wrócił żywy na Ziemię był:

37 / 50

Która z sond znajduje się obecnie najdalej od Ziemi?

38 / 50

Jakim akronimem określa się Japońską Agencję Kosmiczną?

39 / 50

Ekspres do kawy którego z producentów znajduje się na ISS?

40 / 50

Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych?

41 / 50

Traktat o Przestrzeni Kosmicznej został podpisany w:

42 / 50

W lutym 1992 roku sonda Ulysses przeleciała w pobliżu Jowisza. Dlaczego nie posiadamy żadnych zdjęć planety z tego zbliżenia?

43 / 50

W którym roku została założona Rosyjska Agencja Kosmiczna (właściwie Federalna Agencja Kosmiczna)?

44 / 50

W 2006 roku część prochów Clyde'a Tombaugh - odkrywcy Plutona opuściła Ziemię. Co się z nimi stało?

45 / 50

Jak nazywał się pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, który dotarł do powierzchni innej planety?

46 / 50

Ile lat miał najmłodszy człowiek, który odbył lot w kosmos w XX wieku?

47 / 50

Najdłuższy pojedynczy pobyt człowieka w kosmosie trwał:

48 / 50

Rekordzistą Świata w ciągłym przebywaniu poza Ziemią jest:

49 / 50

Która z wymienionych sond kosmicznych nie miała na celu zbadania badania Komety Halleya w 1986 roku?

50 / 50

Pierwszej fotografii księżyca planetoidy dokonała sonda:

Your score is

The average score is 64%

0%

9
Created on By Paether

GŁĘBOKI KOSMOS

1 / 40

Który z wymienionych obiektów jest widoczny z Polski?

2 / 40

Gromada Pocisk to:

3 / 40

NGC 1976 to potocznie:

4 / 40

Katalog Terzana zawiera:

5 / 40

Który z obiektów nie jest widoczny w Polsce?

6 / 40

Gwiazdozbiorem, który posiada największą ilość gwiazd jaśniejszych od 3,0 mag jest:

7 / 40

Który z gwiazdozbiorów posiada największą powierzchnię?

8 / 40

Słynna mgławica Koński Łeb to w katalogu Barnarda numer:

9 / 40

Mgławica de Mairana to:

10 / 40

Największa eliptyczna galaktyka Gromady Lokalnej to:

11 / 40

Najbardziej wysuniętym na południe obiektem z Katalogu Messiera jest:

12 / 40

Gwiazda Ro Aquilae znajduje się w konstelacji:

13 / 40

Ostatni obiekt w katalogu NGC jest:

14 / 40

Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Lutni - Wega ma jasność wizualną 0mag. Jaką jasność będzie miała Wega obserwowana przez okno dachowe z podwójną szybą, której każda powierzchnia szkło-powietrze odbija 15% promieniowania?

15 / 40

Czym jest Krzyż Einsteina?

16 / 40

Ile galaktyk spiralnych znajduje się w Grupie Lokalnej (zakładamy brak w tej grupie Wielkiego Obłoku Magellana)?

17 / 40

W Paryżu (2*E 49*N) pewnej nocy Rigel przechodzi przez południk o godzinie 22:00 na wysokości 33 stopnie nad horyzontem. Po jakim czasie i jak wysoko nad horyzontem przechodzić będzie Rigel przez południk w Sao Paulo (47*W, 24*S)?

18 / 40

Przesunięcie gwiazdy na niebie wynikające z jej ruchu w przestrzeni kosmicznej oraz ruchu Układu Słonecznego to:

19 / 40

Najjaśniejsza (jasność widoma) i najbliższa supernowa obserwowana w XX wieku znajdowała się w:

20 / 40

Galaktyki nieregularne, które przejawiają pewne struktury, ale niewystarczające, żeby je przydzielić do innego typu, oznaczane są jako:

21 / 40

Kiedy w Polsce najlepiej widoczna jest druga pod względem jasności widomej gromada kulista na niebie?

22 / 40

Gromada Trapez znajduje się w obszarze:

23 / 40

Przykładem Galaktyki Seyferta jest:

24 / 40

Największe galaktyki eliptyczne oznaczane są symbolem:

25 / 40

Jasność obiektu obejmująca całe spektrum promieniowania to:

26 / 40

Najmniejszym powierzchniowo gwiazdozbiorem na niebie jest:

27 / 40

Którego z obiektów nie mógł obserwować Ptolemeusz?

28 / 40

Messier 82 zwany potocznie "Galaktyką Cygaro" to galaktyka:

29 / 40

Jaki rejon nieba był obserwowany w pierwszej fazie projektu przez Kosmiczny Teleskop Keplera?

30 / 40

Wizualne jasności składników gwiazdy podwójnej wynoszą mA = 1mag i mB = 2mag. Jaka jest sumaryczna jasność gwiazdy?

31 / 40

Jakim obiektem jest Messier 99?

32 / 40

Gwiazda, której jasność w nieregularnych odstępach czasu zwiększa się gwałtownie i w ciągu kilku lub kilkudziesięciu minut powraca do stanu poprzedniego to:

33 / 40

Który z gwiazdozbiorów zodiakalnych jest największy?

34 / 40

Według obecnych przypuszczeń Pierścień Jednorożca może być:

35 / 40

Galaktyka o oznaczeniu Sb według klasyfikacji Hubble’a to galaktyka:

36 / 40

NGC1 to:

37 / 40

W Katalogu Messiera, poza obiektami znajdującymi się w Drodze Mlecznej, znajdziemy inne galaktyki oraz jedną gromadę kulistą. O której mowa?

38 / 40

Messier 100 to:

39 / 40

Gwiazda o największym znanym ruchu własnym to:

40 / 40

Który z wymienionych obiektów z Katalogu Messiera jest galaktyką?

Your score is

The average score is 28%

0%

16
Created on By Paether

SPRZĘT ASTRONOMICZNY

1 / 25

W popularnym amatorskim teleskopie Synta 8" zbudowanym w systemie Newtona ogniskowa zwierciadła głównego wynosi 1200mm. Okular o jakiej standardowej ogniskowej należy zastosować, aby obraz Jowisza (przyjmując przeciętną średnicę kątową około 40") miał średnicę kątową w przybliżeniu taką, jak średnica kątowa Księżyca obserwowanego okiem nieuzbrojonym?

2 / 25

Układ Petzvala składa się z:

3 / 25

Największy obecnie refraktor na Świecie znajduje się:

4 / 25

W jakim kraju znajduje się największy w pełni ruchomy radioteleskop na Świecie?

5 / 25

Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne posiada w Arizonie teleskop w systemie Gregory'iego. Jaką średnicę ma lustro?

6 / 25

Założyciel telewizyjnego kanału Discovery jest współwłaścicielem teleskopu o aperturze 4,3 metra. Gdzie ten teleskop się znajduje?

7 / 25

Jaką ogniskową posiada największy teleskop znajdujący się na terytorium Hiszpanii?

8 / 25

Pod jaką marką sprzedawany był w sieci Lidl popularny przed laty tani teleskop?

9 / 25

Plan budowy którego z dużych teleskopów nazwano wstępnie "Columbus Project"?

10 / 25

Jeśli lornetka swoim polem obejmuje 105 metrów szerokości na odległość jednego kilometra, mówimy o polu widzenia równym:

11 / 25

Rozwój detektorów CCD w astronomii zbiegł sie z kolejnym powrotem komety Halley'a w 1986 roku i właśnie teleskopem wyposażonym w taki detektor zarejestrowano ją po raz pierwszy kiedy była jeszcze poza orbitą Saturna. Jaką miała jasność zarejestrowana wtedy kometa Halley'a?

12 / 25

Okular Plössla to konstrukcja złożona z:

13 / 25

Jaki materiał stanowi główny składnik lustra Teleskopu Jamesa Webba?

14 / 25

Soczewka Barlowa została nazwana od nazwiska:

15 / 25

Która z nazw nie określa produkowanych w Polsce w przeszłości lub obecnie teleskopów?

16 / 25

Największy teleskop należący do Uniwersytetu Warszawskiego ma średnicę lustra/soczewki:

17 / 25

Poprawnym rozwinięciem skrótu GSO jest:

18 / 25

Okulary "Myriad", "Nirvana" i "Sky Panorama" to produkty firmy:

19 / 25

Teleskop o średnicy obiektywu 10" i światłosile f/4.5 charakteryzuje się ogniskową o długości:

20 / 25

Valor Electronics, firma elektroniczna produkująca głównie komponenty wojskowe, jest protoplastą firmy:

21 / 25

Teleskop Subaru znajduje się:

22 / 25

Największy zbudowany i działający refraktor ma średnicę 40 cali (102cm). Okazało się, że budowanie refraktorów o znacznie większej średnicy jest praktycznie niemożliwe, ponieważ:

23 / 25

Z jakiego miejsca ma przeprowadzać obserwacje planowany teleskop ATLAST ?

24 / 25

Obserwatoria IceCube i NESTOR służą do:

25 / 25

Który z wymienionych dużych teleskopów, umieszczony jest na montażu paralaktycznym?

Your score is

The average score is 39%

0%

6
Created on By Paether

HISTORIA ASTRONOMII

1 / 35

Jak nazwano fałszywy księżyc Wenus, którego zaobserwowanie ogłosił Giovanni Cassini w XVII wieku?

2 / 35

Autorem "Almagestu" był:

3 / 35

Tablice Rudolfińskie Keplera zostały wydane 4 lata po ukończeniu pracy nad nimi. Dlaczego?

4 / 35

Giovanni Cassini był dyrektorem obserwatorium w:

5 / 35

Jeden z obiektów Układu Słonecznego nazwano po odkryciu:

6 / 35

Ferdinand Verbiest był nadwornym astronomem:

7 / 35

Pierwszych pomiarów paralaks gwiazd dokonano:

8 / 35

Kto w 1718 roku opublikował pierwsze w historii wyniki badań dotyczących przesunięcia Aldebarana, Arktura i Syriusza w stosunku do ich położenia określonego przez starożytnych astronomów?

9 / 35

Wielka Debata z 1920 roku dotyczyła:

10 / 35

Wynalazca achromatu był z pochodzenia:

11 / 35

W 1846 roku odkryto Neptuna. Za którą planetę Układu Słonecznego Neptun był wtedy uważany?

12 / 35

Na przełomie 1612 i 1613 roku, gdy Galileusz obserwował Jowisza, w polu widzienia jego lunety znalazł się inny, nieznany wówczas obiekt Układu Słonecznego. Który?

13 / 35

W jakim celu na przełomie XVIII i XIX wieku stworzono tzw "Policję Nieba", do której należeli m.in William Herschell i Charles Messier?

14 / 35

Kto odkrył ruch własny gwiazd?

15 / 35

Ile gwiazdozbiorów zostało przedstawionych na Atlasie Farnezyjskim ?

16 / 35

William Herschel i John Herschel to:

17 / 35

Istnienie pulsarów odkryto:

18 / 35

W 1995 roku odkryto pierwszą egzoplanetę przy gwieździe podobnej do Słońca. Jakiej metody użyto?

19 / 35

 Kto w 1887 roku, badając rozszczepienia linii spektralnych Mizara (ζ UMa), odkrył pierwszą gwiazdę spektroskopowo podwójną?

20 / 35

Praca astronomiczna w formie listu, krytykująca prace Johannesa Wernera została napisana przez:

21 / 35

W pierwszej połowie XIX wieku instrumenty astronomiczne stały się na tyle precyzyjne, że możliwe stało się bezpośrednie wyznaczenie odległości najbliższych gwiazd. Odległość której z gwiazd udało się wyznaczyć jako pierwszą (mierząc zmiany jej położenia na tle bardziej odległych gwiazd w różnych punktach orbity Ziemi)?

22 / 35

Pierwszym obiektem, który stał się celem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a była:

23 / 35

Do grupy nazywanej "komputerami Pickeringa" należała:

24 / 35

Który z wymienionych gwiazdozbiorów nie został zaproponowany przez Jana Heweliusza?

25 / 35

W którym wieku został podzielony gwiazdozbiór Okrętu Argonautów?

26 / 35

Kiedy po raz pierwszy bezpośrednio zaobserwowano ciemną materię?