QUIZY

27
Created on By Paether

UKŁAD SŁONECZNY

1 / 50

Ile księżyców Saturna jest większych niż Ceres?

2 / 50

Która z par zawiera 2 planety posiadające większe przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni (bądź umownej powierzchni) niż Ziemia?

3 / 50

Centaury krążą po orbitach między:

4 / 50

"Mały Książę" to księżyc planetoidy:

5 / 50

Jedyna znana planeta karłowata orbitująca wewnątrz orbity Neptuna:

6 / 50

Średnia gęstość Słońca stanowi:

7 / 50

Góry Maxwella to masyw górski znajdujący się na:

8 / 50

Który z wymienionych księżyców Układu Słonecznego uchodzi za najmniejsze ciało niebieskie, które dzięki własnym siłom grawitacji jest w stanie utrzymać kulisty kształt:

9 / 50

Która z planet ma największy kąt nachylenia osi rotacji do płaszczyzny orbity:

10 / 50

Wskaż prawdziwe zdanie:

11 / 50

Jakim numerem oznaczono Plutona w katalogu planetoid MPC?

12 / 50

Czas obiegu Jowisza wokół Słońca to:

13 / 50

Który z obiektów Pasa Kuipera cechuje się najwyższą prędkością rotacji?

14 / 50

Ile planet w Układzie Słonecznym nie posiada nazwy wywodzącej się z panteonu rzymskich bogów?

15 / 50

Wyżynny obszar o nazwie "Ziemia Isztar" znajduje się na:

16 / 50

Obiektem Układu Słonecznego o największym znanym albedo jest?

17 / 50

Który z księżyców może pochwalić się wysokim na kilkanaście kilometrów, grzbietem wzdłuż równika?

18 / 50

Ile księżyców w Układzie Słonecznym posiada własne dipolowe pole magnetyczne tworzące własną magnetosferę?

19 / 50

W czasie kiedy czytasz to pytanie (zakładam 5 sekund), Ziemia na swej orbicie przemierzyła...

20 / 50

Jeden z dużych księżyców w Układzie Słonecznym porusza się ruchem wstecznym w stosunku do obrotu planety. Który?

21 / 50

Drugą największą gęstość wśród planet Układu Słonecznego posiada:

22 / 50

Wskaż prawidłową odpowiedź:

23 / 50

Drugim pod względem średnicy księżycem Neptuna jest:

24 / 50

Planetoidy z rodziny Hildy znajdują się w rezonansie orbitalnym z Jowiszem w stosunku:

25 / 50

Która z planet-olbrzymów nie posiada pierścieni?

26 / 50

Saturn znany jest wszystkim miłośnikom astronomii z powodu obecności charakterystycznych pierścieni. Przy jakiej planecie i w jaki sposób odkryto drugi system pierścieni w Układzie Słonecznym?

27 / 50

Który z wymienionych obiektów ma najwyższe albedo w całym Układzie Słonecznym?

28 / 50

W atmosferach ilu planet US głównym składnikiem jest dwutlenek węgla?

29 / 50

Księżyce którego z olbrzymów mają łącznie najmniejszą masę?

30 / 50

Która planetoida jest trzecią pod względem masy w pasie planetoid?

31 / 50

Uszereguj planety od posiadającej największą gęstość:

32 / 50

Które zjawisko nie występuje bądź nie występowało w przeszłości na Jowiszu?

33 / 50

Orbita której planety Układu Słonecznego jest najbardziej zbliżona do koła?

34 / 50

Uszereguj księżyce od największego do najmniejszego:

35 / 50

Ile księżyców Saturna posiada równowagę hydrostatyczną?

36 / 50

Które z poniższych zjawisk nie powstaje w atmosferze ziemskiej:

37 / 50

W jakiej odległości znajduje się Ziemia od Słońca?

38 / 50

Obiekt o nazwie "Huya" to:

39 / 50

Patrząc na Układ Słoneczny od południowej strony Ziemi, w jakim kierunku obraca się Ziemia wokół własnej osi i w jakim krąży wokół Słońca:

40 / 50

Basen Tołstoja to twór na powierzchni:

41 / 50

Planetą, której orbita jest najbardziej odchylona od płaszczyzny ekliptyki jest:

42 / 50

Spłaszczenie której planety Układu Słonecznego jest największe w stosunku do średnicy samej planety?

43 / 50

Powierzchnia Marsa jest:

44 / 50

Grubość pierścieni Saturna jest większa niż:

45 / 50

Główny składnik atmosfery Wenus stanowi:

46 / 50

Merkury jest mniejszy od dwóch największych księżyców U.S. - Ganimedesa i Tytana. Masa Merkurego jest:

47 / 50

Romulus i Remus są księżycami planetoidy:

48 / 50

"Trojańczycy" znajdują się w punktach libracyjnych Jowisza. Których?

49 / 50

W jakich gwiazdozbiorach znajdują się bieguny niebieskie planety Uran?

50 / 50

Która z planet US posiada najsilniejsze pole magnetyczne?

Your score is

The average score is 45%

0%

20
Created on By Paether

ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA

1 / 45

Który z obiektów nie jest zbudowany z materii zdegenerowanej:

2 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal krótszych nazywane jest z angielskiego:

3 / 45

Wszechświat de Sittera zakłada:

4 / 45

Wzrost jasności niebieskiego źródła światła (np. niebieskiej gwiazdy) ludzkie oko odbiera jako mniejszy od takiego samego wzrostu jasności źródła czerwonego. Zmniejszenie natężenia obu źródeł powoduje efekt odwrotny. Jak nazywa się ten efekt?

5 / 45

Szacuje się, że ciemna materia stanowi:

6 / 45

Ogólne określenie punktu orbity, który znajduje się najdalej od ciała wokół którego ta orbita się znajduje to:

7 / 45

Wartość Stałej Hubble'a według danych z Misji Planck wynosi:

8 / 45

Przy gwieździe o masie równej masie Słońca odkryto egzoplanetę o okresie obiegu równym 170 dni. Ile w przybliżeniu wynosi promień orbity tej planety?

9 / 45

Zmiana prędkości obrotu niewielkich nieregularnych planetoid pod wpływem promieniowania słonecznego to efekt:

10 / 45

Która nazwa nie jest powiązana ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego?

11 / 45

Długość promienia widzialnego (obserwowalnego) Wszechświata oceniana jest na:

12 / 45

W jakim przewidywanym czasie Słońce wybuchnie jako supernowa?

13 / 45

Sfera Hubble'a:

14 / 45

W którym ramieniu Drogi Mlecznej znajduje się Układ Słoneczny?

15 / 45

Która z wielkoskalowych struktur Wszechświata znajduje się na północnej półkuli nieba?

16 / 45

Grupa Lokalna Galaktyk znajduje się w Supergromadzie Lokalnej zwanej też:

17 / 45

Metoda Tully’ego-Fishera służy:

18 / 45

Pewien biały karzeł ma temperaturę powierzchni 58000 K oraz promień równy 1/1000 promienia Słońca. Całkowita moc wypromieniowywana przez niego jest w przybliżeniu:

19 / 45

Era Wielkiej Unifikacji to w chronologii rozwoju Wszechświata:

20 / 45

Co pozostaje po gwieździe Wolfa-Rayeta, gdy wybuchnie jako supernowa?

21 / 45

Pierwszy żółty karzeł (oprócz Słońca), wokół którego odkryto planetę, znajduje się w gwiazdozbiorze:

22 / 45

Jak nazywamy opadanie rozproszonej materii na powierzchnię gwiazdy w wyniku działania grawitacji?

23 / 45

Ile wymiarów czasoprzestrzennych przewiduje Teoria Randall-Sundruma?

24 / 45

Dzień astronomiczny kończy się gdy:

25 / 45

Silne, pozagalaktyczne źródła promieniowania radiowego, charakteryzujące się szybkimi zmianami jasności i polaryzacji to:

26 / 45

Wiadomo, że suma kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Trójkąt sferyczny to figura często używana w astronomii sferycznej. Suma kątów trójkąta sferycznego:

27 / 45

Masywne młode gwiazdy, które posiadają jeszcze otoczkę wodorową zakończą swe życie jako:

28 / 45

Jaką temperaturę posiada neutrinowe promieniowanie tła?

29 / 45

Pierwsze pozasłoneczne źródło promieniowania rentgenowskiego, odkryte przez człowieka to:

30 / 45

Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie:

31 / 45

Okres, po którym poszczególne fazy Księżyca przypadają na te same dni w roku wynosi w przybliżeniu:

32 / 45

Geminga to źródło, które emituje energię głównie jako promieniowanie:

33 / 45

Rok świetlny to:

34 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal dłuższych nazywane jest z angielskiego:

35 / 45

Najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie poza wodorem i helem jest:

36 / 45

Z jaką prędkością porusza się Słońce w kierunku swojego apeksu w gwiazdozbiorze Herkulesa?

37 / 45

Które z wymienionych radioźródeł znajduje się w naszej galaktyce?

38 / 45

Na ile klas dzielone są pulsary ze względu na kształt uśrednionego impulsu?

39 / 45

Określenie "Bąbel Lokalny" odnosi się do:

40 / 45

Pochłanianie światła przez materię rozproszoną w przestrzenii, nazywamy:

41 / 45

Istnienie wody poza Drogą Mleczną po raz pierwszy odkryto w:

42 / 45

Jedno z ramion Drogi Mlecznej to:

43 / 45

Przy pewnej gwieździe odkryto dwie egzoplanety o okresach obiegu odpowiednio 5 i 9 dni. Ile wynosi w przybliżeniu ich synodyczny okres obiegu (czas po którym są położone w tej samej pozycji w stosunku do gwiazdy centralnej, np w jednej linii)?

44 / 45

Jedna z największych znanych czarnych dziur, znajdująca się w gwiazdozbiorze Psów Gończych to:

45 / 45

Obecną fazę ewolucji Wszechświata nazywamy:

Your score is

The average score is 40%

0%

6
Created on By Paether

ASTRONAUTYKA

1 / 50

W którym roku została założona Rosyjska Agencja Kosmiczna (właściwie Federalna Agencja Kosmiczna)?

2 / 50

Ile lat miał najmłodszy człowiek, który odbył lot w kosmos w XX wieku?

3 / 50

Która z sond znajduje się obecnie najdalej od Ziemi?

4 / 50

W którym roku człowiek znalazł się (jak do tej pory) najdalej od Ziemi?

5 / 50

Pierwszym w historii satelitą meteorologicznym był:

6 / 50

Jak nazywał się pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, który dotarł do powierzchni innej planety?

7 / 50

Częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie jest moduł:

8 / 50

Pierwsza kobieta została wysłana w Kosmos w 1963 roku, kiedy poleciała druga?

9 / 50

Przed lotem "Łajki", główną kandydatką do pionierskiej misji była "Albina". Dlaczego jednak poleciała Łajka?

10 / 50

Pierwszym zwierzęciem, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej był/a:

11 / 50

Najdłuższy pojedynczy pobyt człowieka w kosmosie trwał:

12 / 50

Orbita cmentarna:

13 / 50

W lutym 1992 roku sonda Ulysses przeleciała w pobliżu Jowisza. Dlaczego nie posiadamy żadnych zdjęć planety z tego zbliżenia?

14 / 50

Rakieta nośna Ariane 4 była rakietą nośną wykorzystywaną przez:

15 / 50

Mirosław Hermaszewski był pierwszym (i jedynym do tej pory) Polakiem, który odbył lot w kosmos. Ile krajów miało swoich przedstawicieli w kosmosie wcześniej niż Polska?

16 / 50

Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych?

17 / 50

Który z kosmodromów znajduje się najbliżej równika?

18 / 50

Podczas której misji, został wyniesiony na orbitę Teleskop Hubble'a ?

19 / 50

W 2006 roku część prochów Clyde'a Tombaugh - odkrywcy Plutona opuściła Ziemię. Co się z nimi stało?

20 / 50

Która z wymienionych sond kosmicznych nie miała na celu zbadania badania Komety Halleya w 1986 roku?

21 / 50

Ile afrykańskich krajów może się pochwalić lotem swojego obywatela w przestrzeń kosmiczną (bez Patricka Baudry'ego urodzonego w Kamerunie i Philippe Perrina z Maroko
- obywateli Francji)?

22 / 50

Mirosław Hermaszewski to pierwszy (i jedyny do tej pory) Polak, który odbył lot w kosmos. Który Polak znalazł się wówczas w załodze rezerwowej?

23 / 50

W którym roku człowiek po raz ostatni stanął na powierzchni Księżyca?

24 / 50

Rekordzistą Świata w ciągłym przebywaniu poza Ziemią jest:

25 / 50

Roboty Spirit i Opportunity wysłane do badania powierzchni Marsa wyposażone są w panele słoneczne, które potrafią dostarczyć na powierzchni Marsa maksymalnie około 140W mocy w czasie, kiedy promienie słoneczne padają prostopadle na panele. Jaką moc mogłyby te same panele dostarczyć na powierzchni Ziemi oświetlone promieniowaniem Słońca w ten sam sposób?

26 / 50

Pierwszej fotografii księżyca planetoidy dokonała sonda:

27 / 50

Co było przyczyną śmierci uczestników misji Sojuz 11?

28 / 50

Satelita ROSAT prowadził badania w zakresie promieniowania:

29 / 50

Najbardziej popularny format oznaczania elementów orbitalnych sztucznych satelitów Ziemi to:

30 / 50

W którym roku odbył się pierwszy start promu kosmicznego (wahadłowca) ?

31 / 50

Pierwszy organizm, jaki odbył lot orbitalny i wrócił żywy na Ziemię był:

32 / 50

Pierwszym sztucznym satelitą innej niż Ziemia planety był:

33 / 50

W którym roku wykonano i przesłano pierwsze zdjęcie Ziemi z orbity?

34 / 50

Które „narzędzie badawcze zbudowane przez człowieka, jako jedyne prowadziło bezpośrednie obserwacje zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem?

35 / 50

Jakim akronimem określa się Japońską Agencję Kosmiczną?

36 / 50

Mars Orbiter Mission jest misją:

37 / 50

W którym roku powstała NASA?

38 / 50

Ilu ludzi wylądowało (do 2022 roku) na powierzchni Księżyca?

39 / 50

W 1965 roku po raz pierwszy człowiek odbył spacer kosmiczny. Jak długo on trwał?

40 / 50

Pomnik Zdobywców Kosmosu znajduje się w:

41 / 50

Do katastrofy promu Columbia doszło podczas misji:

42 / 50

Traktat o Przestrzeni Kosmicznej został podpisany w:

43 / 50

Pierwszym Azjatą (nie licząc ZSRR/Rosji) w przestrzeni kosmicznej był obywatel:

44 / 50

Jakiej rasy była Łajka?

45 / 50

Ekspres do kawy którego z producentów znajduje się na ISS?

46 / 50

TMK - radziecki projekt załogowych misji w kierunku Wenus i Marsa nie doszedł do skutku z powodu:

47 / 50

Która z sond jako pierwsza dotarła do powierzchni Księżyca?

48 / 50

W jaki sposób Jurij Gagarin osiągnął powierzchnię Ziemi po swoim pionierskim locie w Kosmos?

49 / 50

Niezrealizowany projekt NASA o nazwie THOR miał zbadać:

50 / 50

Pierwszym amerykańskim sztucznym satelitą był:

Your score is

The average score is 64%

0%

10
Created on By Paether

GŁĘBOKI KOSMOS

1 / 40

Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Lutni - Wega ma jasność wizualną 0mag. Jaką jasność będzie miała Wega obserwowana przez okno dachowe z podwójną szybą, której każda powierzchnia szkło-powietrze odbija 15% promieniowania?

2 / 40

Ostatni obiekt w katalogu NGC jest:

3 / 40

Galaktyki nieregularne, które przejawiają pewne struktury, ale niewystarczające, żeby je przydzielić do innego typu, oznaczane są jako:

4 / 40

Gwiazda Ro Aquilae znajduje się w konstelacji:

5 / 40

Największa eliptyczna galaktyka Gromady Lokalnej to:

6 / 40

Słynna mgławica Koński Łeb to w katalogu Barnarda numer:

7 / 40

Najmniejszym powierzchniowo gwiazdozbiorem na niebie jest:

8 / 40

Jakim obiektem jest Messier 99?

9 / 40

Gwiazda o największym znanym ruchu własnym to:

10 / 40

W Katalogu Messiera, poza obiektami znajdującymi się w Drodze Mlecznej, znajdziemy inne galaktyki oraz jedną gromadę kulistą. O której mowa?

11 / 40

Gwiazdozbiorem, który posiada największą ilość gwiazd jaśniejszych od 3,0 mag jest:

12 / 40

Przesunięcie gwiazdy na niebie wynikające z jej ruchu w przestrzeni kosmicznej oraz ruchu Układu Słonecznego to:

13 / 40

Przykładem Galaktyki Seyferta jest:

14 / 40

Czym jest Krzyż Einsteina?

15 / 40

Według obecnych przypuszczeń Pierścień Jednorożca może być:

16 / 40

NGC1 to:

17 / 40

Wizualne jasności składników gwiazdy podwójnej wynoszą mA = 1mag i mB = 2mag. Jaka jest sumaryczna jasność gwiazdy?

18 / 40

Ile galaktyk spiralnych znajduje się w Grupie Lokalnej (zakładamy brak w tej grupie Wielkiego Obłoku Magellana)?

19 / 40

Który z gwiazdozbiorów posiada największą powierzchnię?

20 / 40

Który z obiektów nie jest widoczny w Polsce?

21 / 40

Galaktyka o oznaczeniu Sb według klasyfikacji Hubble’a to galaktyka:

22 / 40

Który z wymienionych obiektów z Katalogu Messiera jest galaktyką?

23 / 40

Gromada Pocisk to:

24 / 40

Którego z obiektów nie mógł obserwować Ptolemeusz?

25 / 40

W Paryżu (2*E 49*N) pewnej nocy Rigel przechodzi przez południk o godzinie 22:00 na wysokości 33 stopnie nad horyzontem. Po jakim czasie i jak wysoko nad horyzontem przechodzić będzie Rigel przez południk w Sao Paulo (47*W, 24*S)?

26 / 40

Messier 82 zwany potocznie "Galaktyką Cygaro" to galaktyka:

27 / 40

Jaki rejon nieba był obserwowany w pierwszej fazie projektu przez Kosmiczny Teleskop Keplera?

28 / 40

Kiedy w Polsce najlepiej widoczna jest druga pod względem jasności widomej gromada kulista na niebie?

29 / 40

Najjaśniejsza (jasność widoma) i najbliższa supernowa obserwowana w XX wieku znajdowała się w:

30 / 40

NGC 1976 to potocznie:

31 / 40

Messier 100 to:

32 / 40

Gwiazda, której jasność w nieregularnych odstępach czasu zwiększa się gwałtownie i w ciągu kilku lub kilkudziesięciu minut powraca do stanu poprzedniego to:

33 / 40

Najbardziej wysuniętym na południe obiektem z Katalogu Messiera jest:

34 / 40

Który z gwiazdozbiorów zodiakalnych jest największy?

35 / 40

Katalog Terzana zawiera:

36 / 40

Największe galaktyki eliptyczne oznaczane są symbolem:

37 / 40

Mgławica de Mairana to:

38 / 40

Który z wymienionych obiektów jest widoczny z Polski?

39 / 40

Jasność obiektu obejmująca całe spektrum promieniowania to:

40 / 40

Gromada Trapez znajduje się w obszarze:

Your score is

The average score is 28%

0%

16
Created on By Paether

SPRZĘT ASTRONOMICZNY

1 / 25

Poprawnym rozwinięciem skrótu GSO jest:

2 / 25

Największy teleskop należący do Uniwersytetu Warszawskiego ma średnicę lustra/soczewki:

3 / 25

Teleskop Subaru znajduje się:

4 / 25

Który z wymienionych dużych teleskopów, umieszczony jest na montażu paralaktycznym?

5 / 25

Rozwój detektorów CCD w astronomii zbiegł sie z kolejnym powrotem komety Halley'a w 1986 roku i właśnie teleskopem wyposażonym w taki detektor zarejestrowano ją po raz pierwszy kiedy była jeszcze poza orbitą Saturna. Jaką miała jasność zarejestrowana wtedy kometa Halley'a?

6 / 25

Założyciel telewizyjnego kanału Discovery jest współwłaścicielem teleskopu o aperturze 4,3 metra. Gdzie ten teleskop się znajduje?

7 / 25

Valor Electronics, firma elektroniczna produkująca głównie komponenty wojskowe, jest protoplastą firmy:

8 / 25

Soczewka Barlowa została nazwana od nazwiska:

9 / 25

Plan budowy którego z dużych teleskopów nazwano wstępnie "Columbus Project"?

10 / 25

Okular Plössla to konstrukcja złożona z:

11 / 25

Jeśli lornetka swoim polem obejmuje 105 metrów szerokości na odległość jednego kilometra, mówimy o polu widzenia równym:

12 / 25

Układ Petzvala składa się z:

13 / 25

Z jakiego miejsca ma przeprowadzać obserwacje planowany teleskop ATLAST ?

14 / 25

W jakim kraju znajduje się największy w pełni ruchomy radioteleskop na Świecie?

15 / 25

Teleskop o średnicy obiektywu 10" i światłosile f/4.5 charakteryzuje się ogniskową o długości:

16 / 25

Jaki materiał stanowi główny składnik lustra Teleskopu Jamesa Webba?

17 / 25

Jaką ogniskową posiada największy teleskop znajdujący się na terytorium Hiszpanii?

18 / 25

W popularnym amatorskim teleskopie Synta 8" zbudowanym w systemie Newtona ogniskowa zwierciadła głównego wynosi 1200mm. Okular o jakiej standardowej ogniskowej należy zastosować, aby obraz Jowisza (przyjmując przeciętną średnicę kątową około 40") miał średnicę kątową w przybliżeniu taką, jak średnica kątowa Księżyca obserwowanego okiem nieuzbrojonym?

19 / 25

Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne posiada w Arizonie teleskop w systemie Gregory'iego. Jaką średnicę ma lustro?

20 / 25

Największy zbudowany i działający refraktor ma średnicę 40 cali (102cm). Okazało się, że budowanie refraktorów o znacznie większej średnicy jest praktycznie niemożliwe, ponieważ:

21 / 25

Pod jaką marką sprzedawany był w sieci Lidl popularny przed laty tani teleskop?

22 / 25

Obserwatoria IceCube i NESTOR służą do:

23 / 25

Największy obecnie refraktor na Świecie znajduje się:

24 / 25

Która z nazw nie określa produkowanych w Polsce w przeszłości lub obecnie teleskopów?

25 / 25

Okulary "Myriad", "Nirvana" i "Sky Panorama" to produkty firmy:

Your score is

The average score is 39%

0%

10
Created on By Paether

HISTORIA ASTRONOMII

1 / 35

Praca astronomiczna w formie listu, krytykująca prace Johannesa Wernera została napisana przez:

2 / 35

Pierwszym obiektem, który stał się celem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a była:

3 / 35

W 1995 roku odkryto pierwszą egzoplanetę przy gwieździe podobnej do Słońca. Jakiej metody użyto?

4 / 35

W pierwszej połowie XIX wieku instrumenty astronomiczne stały się na tyle precyzyjne, że możliwe stało się bezpośrednie wyznaczenie odległości najbliższych gwiazd. Odległość której z gwiazd udało się wyznaczyć jako pierwszą (mierząc zmiany jej położenia na tle bardziej odległych gwiazd w różnych punktach orbity Ziemi)?

5 / 35

Który z wymienionych gwiazdozbiorów nie został zaproponowany przez Jana Heweliusza?

6 / 35

Almagest składa się z:

7 / 35

Kto gwieździe o Cet nadał przydomek „Mira Stella”?

8 / 35

Kto odkrył ruch własny gwiazd?

9 / 35

W jakim celu na przełomie XVIII i XIX wieku stworzono tzw "Policję Nieba", do której należeli m.in William Herschell i Charles Messier?

10 / 35

Autorem "Almagestu" był:

11 / 35

Wielka Debata z 1920 roku dotyczyła:

12 / 35

Ile gwiazdozbiorów zostało przedstawionych na Atlasie Farnezyjskim ?

13 / 35

W 1846 roku odkryto Neptuna. Za którą planetę Układu Słonecznego Neptun był wtedy uważany?

14 / 35

Do grupy nazywanej "komputerami Pickeringa" należała:

15 / 35

Jeden z obiektów Układu Słonecznego nazwano po odkryciu:

16 / 35

W którym wieku został podzielony gwiazdozbiór Okrętu Argonautów?

17 / 35

Pierwszych pomiarów paralaks gwiazd dokonano:

18 / 35

Giovanni Cassini był dyrektorem obserwatorium w:

19 / 35

Kto w 1718 roku opublikował pierwsze w historii wyniki badań dotyczących przesunięcia Aldebarana, Arktura i Syriusza w stosunku do ich położenia określonego przez starożytnych astronomów?

20 / 35

Kiedy po raz pierwszy bezpośrednio zaobserwowano ciemną materię?

21 / 35

Ile tomów miało dzieło Johannesa Keplera - Epitome astronomia Copernicanae?

22 / 35

W którym roku zaobserwowano ostatnią potwierdzoną supernową, która wybuchła w Galaktyce?

23 / 35

Ferdinand Verbiest był nadwornym astronomem:

24 / 35

Jak nazwano fałszywy księżyc Wenus, którego zaobserwowanie ogłosił Giovanni Cassini w XVII wieku?

25 / 35

Na przełomie 1612 i 1613 roku, gdy Galileusz obserwował Jowisza, w polu widzienia jego lunety znalazł się inny, nieznany wówczas obiekt Układu Słonecznego. Który?

26 / 35

Soczewka Barlowa została nazwana od nazwiska: