QUIZY

22
Created on By Paether

UKŁAD SŁONECZNY

1 / 50

W atmosferach ilu planet US głównym składnikiem jest dwutlenek węgla?

2 / 50

Która z planet-olbrzymów nie posiada pierścieni?

3 / 50

Jeden z dużych księżyców w Układzie Słonecznym porusza się ruchem wstecznym w stosunku do obrotu planety. Który?

4 / 50

Wyżynny obszar o nazwie "Ziemia Isztar" znajduje się na:

5 / 50

W czasie kiedy czytasz to pytanie (zakładam 5 sekund), Ziemia na swej orbicie przemierzyła...

6 / 50

Drugim pod względem średnicy księżycem Neptuna jest:

7 / 50

Merkury jest mniejszy od dwóch największych księżyców U.S. - Ganimedesa i Tytana. Masa Merkurego jest:

8 / 50

Jakim numerem oznaczono Plutona w katalogu planetoid MPC?

9 / 50

Która z par zawiera 2 planety posiadające większe przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni (bądź umownej powierzchni) niż Ziemia?

10 / 50

Czas obiegu Jowisza wokół Słońca to:

11 / 50

Drugą największą gęstość wśród planet Układu Słonecznego posiada:

12 / 50

Romulus i Remus są księżycami planetoidy:

13 / 50

Ile księżyców Saturna jest większych niż Ceres?

14 / 50

Obiektem Układu Słonecznego o największym znanym albedo jest?

15 / 50

Który z obiektów Pasa Kuipera cechuje się najwyższą prędkością rotacji?

16 / 50

Które zjawisko nie występuje bądź nie występowało w przeszłości na Jowiszu?

17 / 50

Która z planet ma największy kąt nachylenia osi rotacji do płaszczyzny orbity:

18 / 50

Średnia gęstość Słońca stanowi:

19 / 50

Orbita której planety Układu Słonecznego jest najbardziej zbliżona do koła?

20 / 50

Wskaż prawidłową odpowiedź:

21 / 50

Ile księżyców w Układzie Słonecznym posiada własne dipolowe pole magnetyczne tworzące własną magnetosferę?

22 / 50

Wskaż prawdziwe zdanie:

23 / 50

"Mały Książę" to księżyc planetoidy:

24 / 50

Która planetoida jest trzecią pod względem masy w pasie planetoid?

25 / 50

Główny składnik atmosfery Wenus stanowi:

26 / 50

Góry Maxwella to masyw górski znajdujący się na:

27 / 50

Księżyce którego z olbrzymów mają łącznie najmniejszą masę?

28 / 50

Patrząc na Układ Słoneczny od południowej strony Ziemi, w jakim kierunku obraca się Ziemia wokół własnej osi i w jakim krąży wokół Słońca:

29 / 50

Które z poniższych zjawisk nie powstaje w atmosferze ziemskiej:

30 / 50

Planetoidy z rodziny Hildy znajdują się w rezonansie orbitalnym z Jowiszem w stosunku:

31 / 50

Która z planet US posiada najsilniejsze pole magnetyczne?

32 / 50

Centaury krążą po orbitach między:

33 / 50

Saturn znany jest wszystkim miłośnikom astronomii z powodu obecności charakterystycznych pierścieni. Przy jakiej planecie i w jaki sposób odkryto drugi system pierścieni w Układzie Słonecznym?

34 / 50

Który z wymienionych obiektów ma najwyższe albedo w całym Układzie Słonecznym?

35 / 50

Grubość pierścieni Saturna jest większa niż:

36 / 50

Uszereguj planety od posiadającej największą gęstość:

37 / 50

Który z księżyców może pochwalić się wysokim na kilkanaście kilometrów, grzbietem wzdłuż równika?

38 / 50

W jakich gwiazdozbiorach znajdują się bieguny niebieskie planety Uran?

39 / 50

Powierzchnia Marsa jest:

40 / 50

W jakiej odległości znajduje się Ziemia od Słońca?

41 / 50

"Trojańczycy" znajdują się w punktach libracyjnych Jowisza. Których?

42 / 50

Ile księżyców Saturna posiada równowagę hydrostatyczną?

43 / 50

Obiekt o nazwie "Huya" to:

44 / 50

Spłaszczenie której planety Układu Słonecznego jest największe w stosunku do średnicy samej planety?

45 / 50

Basen Tołstoja to twór na powierzchni:

46 / 50

Ile planet w Układzie Słonecznym nie posiada nazwy wywodzącej się z panteonu rzymskich bogów?

47 / 50

Uszereguj księżyce od największego do najmniejszego:

48 / 50

Planetą, której orbita jest najbardziej odchylona od płaszczyzny ekliptyki jest:

49 / 50

Jedyna znana planeta karłowata orbitująca wewnątrz orbity Neptuna:

50 / 50

Który z wymienionych księżyców Układu Słonecznego uchodzi za najmniejsze ciało niebieskie, które dzięki własnym siłom grawitacji jest w stanie utrzymać kulisty kształt:

Your score is

The average score is 50%

0%

14
Created on By Paether

ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA

1 / 45

Ogólne określenie punktu orbity, który znajduje się najdalej od ciała wokół którego ta orbita się znajduje to:

2 / 45

Silne, pozagalaktyczne źródła promieniowania radiowego, charakteryzujące się szybkimi zmianami jasności i polaryzacji to:

3 / 45

Pierwszy żółty karzeł (oprócz Słońca), wokół którego odkryto planetę, znajduje się w gwiazdozbiorze:

4 / 45

Wartość Stałej Hubble'a według danych z Misji Planck wynosi:

5 / 45

Wszechświat de Sittera zakłada:

6 / 45

Sfera Hubble'a:

7 / 45

Długość promienia widzialnego (obserwowalnego) Wszechświata oceniana jest na:

8 / 45

Jedno z ramion Drogi Mlecznej to:

9 / 45

Pewien biały karzeł ma temperaturę powierzchni 58000 K oraz promień równy 1/1000 promienia Słońca. Całkowita moc wypromieniowywana przez niego jest w przybliżeniu:

10 / 45

Masywne młode gwiazdy, które posiadają jeszcze otoczkę wodorową zakończą swe życie jako:

11 / 45

Które z wymienionych radioźródeł znajduje się w naszej galaktyce?

12 / 45

Który z obiektów nie jest zbudowany z materii zdegenerowanej:

13 / 45

Dzień astronomiczny kończy się gdy:

14 / 45

Rok świetlny to:

15 / 45

Metoda Tully’ego-Fishera służy:

16 / 45

Grupa Lokalna Galaktyk znajduje się w Supergromadzie Lokalnej zwanej też:

17 / 45

Która z wielkoskalowych struktur Wszechświata znajduje się na północnej półkuli nieba?

18 / 45

Z jaką prędkością porusza się Słońce w kierunku swojego apeksu w gwiazdozbiorze Herkulesa?

19 / 45

Przy pewnej gwieździe odkryto dwie egzoplanety o okresach obiegu odpowiednio 5 i 9 dni. Ile wynosi w przybliżeniu ich synodyczny okres obiegu (czas po którym są położone w tej samej pozycji w stosunku do gwiazdy centralnej, np w jednej linii)?

20 / 45

Jaką temperaturę posiada neutrinowe promieniowanie tła?

21 / 45

Obecną fazę ewolucji Wszechświata nazywamy:

22 / 45

Która nazwa nie jest powiązana ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego?

23 / 45

Wzrost jasności niebieskiego źródła światła (np. niebieskiej gwiazdy) ludzkie oko odbiera jako mniejszy od takiego samego wzrostu jasności źródła czerwonego. Zmniejszenie natężenia obu źródeł powoduje efekt odwrotny. Jak nazywa się ten efekt?

24 / 45

Ile wymiarów czasoprzestrzennych przewiduje Teoria Randall-Sundruma?

25 / 45

Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie:

26 / 45

Istnienie wody poza Drogą Mleczną po raz pierwszy odkryto w:

27 / 45

Jedna z największych znanych czarnych dziur, znajdująca się w gwiazdozbiorze Psów Gończych to:

28 / 45

Szacuje się, że ciemna materia stanowi:

29 / 45

Na ile klas dzielone są pulsary ze względu na kształt uśrednionego impulsu?

30 / 45

Co pozostaje po gwieździe Wolfa-Rayeta, gdy wybuchnie jako supernowa?

31 / 45

W jakim przewidywanym czasie Słońce wybuchnie jako supernowa?

32 / 45

Zmiana prędkości obrotu niewielkich nieregularnych planetoid pod wpływem promieniowania słonecznego to efekt:

33 / 45

Okres, po którym poszczególne fazy Księżyca przypadają na te same dni w roku wynosi w przybliżeniu:

34 / 45

Geminga to źródło, które emituje energię głównie jako promieniowanie:

35 / 45

Przy gwieździe o masie równej masie Słońca odkryto egzoplanetę o okresie obiegu równym 170 dni. Ile w przybliżeniu wynosi promień orbity tej planety?

36 / 45

Pochłanianie światła przez materię rozproszoną w przestrzenii, nazywamy:

37 / 45

W którym ramieniu Drogi Mlecznej znajduje się Układ Słoneczny?

38 / 45

Określenie "Bąbel Lokalny" odnosi się do:

39 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal krótszych nazywane jest z angielskiego:

40 / 45

Pierwsze pozasłoneczne źródło promieniowania rentgenowskiego, odkryte przez człowieka to:

41 / 45

Era Wielkiej Unifikacji to w chronologii rozwoju Wszechświata:

42 / 45

Jak nazywamy opadanie rozproszonej materii na powierzchnię gwiazdy w wyniku działania grawitacji?

43 / 45

Najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie poza wodorem i helem jest:

44 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal dłuższych nazywane jest z angielskiego:

45 / 45

Wiadomo, że suma kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Trójkąt sferyczny to figura często używana w astronomii sferycznej. Suma kątów trójkąta sferycznego:

Your score is

The average score is 39%

0%

6
Created on By Paether

ASTRONAUTYKA

1 / 50

Mars Orbiter Mission jest misją:

2 / 50

Pierwszym zwierzęciem, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej był/a:

3 / 50

TMK - radziecki projekt załogowych misji w kierunku Wenus i Marsa nie doszedł do skutku z powodu:

4 / 50

Orbita cmentarna:

5 / 50

Pomnik Zdobywców Kosmosu znajduje się w:

6 / 50

Ile afrykańskich krajów może się pochwalić lotem swojego obywatela w przestrzeń kosmiczną (bez Patricka Baudry'ego urodzonego w Kamerunie i Philippe Perrina z Maroko
- obywateli Francji)?

7 / 50

Najbardziej popularny format oznaczania elementów orbitalnych sztucznych satelitów Ziemi to:

8 / 50

Roboty Spirit i Opportunity wysłane do badania powierzchni Marsa wyposażone są w panele słoneczne, które potrafią dostarczyć na powierzchni Marsa maksymalnie około 140W mocy w czasie, kiedy promienie słoneczne padają prostopadle na panele. Jaką moc mogłyby te same panele dostarczyć na powierzchni Ziemi oświetlone promieniowaniem Słońca w ten sam sposób?

9 / 50

Podczas której misji, został wyniesiony na orbitę Teleskop Hubble'a ?

10 / 50

W lutym 1992 roku sonda Ulysses przeleciała w pobliżu Jowisza. Dlaczego nie posiadamy żadnych zdjęć planety z tego zbliżenia?

11 / 50

W którym roku odbył się pierwszy start promu kosmicznego (wahadłowca) ?

12 / 50

Niezrealizowany projekt NASA o nazwie THOR miał zbadać:

13 / 50

Najdłuższy pojedynczy pobyt człowieka w kosmosie trwał:

14 / 50

Pierwszej fotografii księżyca planetoidy dokonała sonda:

15 / 50

Co było przyczyną śmierci uczestników misji Sojuz 11?

16 / 50

W 2006 roku część prochów Clyde'a Tombaugh - odkrywcy Plutona opuściła Ziemię. Co się z nimi stało?

17 / 50

Ile lat miał najmłodszy człowiek, który odbył lot w kosmos w XX wieku?

18 / 50

Która z sond jako pierwsza dotarła do powierzchni Księżyca?

19 / 50

W którym roku powstała NASA?

20 / 50

Jakiej rasy była Łajka?

21 / 50

Mirosław Hermaszewski to pierwszy (i jedyny do tej pory) Polak, który odbył lot w kosmos. Który Polak znalazł się wówczas w załodze rezerwowej?

22 / 50

Jak nazywał się pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, który dotarł do powierzchni innej planety?

23 / 50

Które „narzędzie badawcze zbudowane przez człowieka, jako jedyne prowadziło bezpośrednie obserwacje zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem?

24 / 50

Pierwszy organizm, jaki odbył lot orbitalny i wrócił żywy na Ziemię był:

25 / 50

Która z sond znajduje się obecnie najdalej od Ziemi?

26 / 50

W którym roku została założona Rosyjska Agencja Kosmiczna (właściwie Federalna Agencja Kosmiczna)?

27 / 50

Pierwszym amerykańskim sztucznym satelitą był:

28 / 50

Który z kosmodromów znajduje się najbliżej równika?

29 / 50

Do katastrofy promu Columbia doszło podczas misji:

30 / 50

Przed lotem "Łajki", główną kandydatką do pionierskiej misji była "Albina". Dlaczego jednak poleciała Łajka?

31 / 50

Jakim akronimem określa się Japońską Agencję Kosmiczną?

32 / 50

Pierwszym w historii satelitą meteorologicznym był:

33 / 50

Ekspres do kawy którego z producentów znajduje się na ISS?

34 / 50

W którym roku człowiek znalazł się (jak do tej pory) najdalej od Ziemi?

35 / 50

Pierwszym sztucznym satelitą innej niż Ziemia planety był:

36 / 50

Traktat o Przestrzeni Kosmicznej został podpisany w:

37 / 50

Częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie jest moduł:

38 / 50

W jaki sposób Jurij Gagarin osiągnął powierzchnię Ziemi po swoim pionierskim locie w Kosmos?

39 / 50

Mirosław Hermaszewski był pierwszym (i jedynym do tej pory) Polakiem, który odbył lot w kosmos. Ile krajów miało swoich przedstawicieli w kosmosie wcześniej niż Polska?

40 / 50

Która z wymienionych sond kosmicznych nie miała na celu zbadania badania Komety Halleya w 1986 roku?

41 / 50

Pierwszym Azjatą (nie licząc ZSRR/Rosji) w przestrzeni kosmicznej był obywatel:

42 / 50

Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych?

43 / 50

Ilu ludzi wylądowało (do 2022 roku) na powierzchni Księżyca?

44 / 50

Rakieta nośna Ariane 4 była rakietą nośną wykorzystywaną przez:

45 / 50

W 1965 roku po raz pierwszy człowiek odbył spacer kosmiczny. Jak długo on trwał?

46 / 50

Satelita ROSAT prowadził badania w zakresie promieniowania:

47 / 50

W którym roku człowiek po raz ostatni stanął na powierzchni Księżyca?

48 / 50

W którym roku wykonano i przesłano pierwsze zdjęcie Ziemi z orbity?

49 / 50

Pierwsza kobieta została wysłana w Kosmos w 1963 roku, kiedy poleciała druga?

50 / 50

Rekordzistą Świata w ciągłym przebywaniu poza Ziemią jest:

Your score is

The average score is 64%

0%

8
Created on By Paether

GŁĘBOKI KOSMOS

1 / 40

Gromada Pocisk to:

2 / 40

Galaktyki nieregularne, które przejawiają pewne struktury, ale niewystarczające, żeby je przydzielić do innego typu, oznaczane są jako:

3 / 40

Galaktyka o oznaczeniu Sb według klasyfikacji Hubble’a to galaktyka:

4 / 40

Mgławica de Mairana to:

5 / 40

Który z wymienionych obiektów jest widoczny z Polski?

6 / 40

Katalog Terzana zawiera:

7 / 40

NGC1 to:

8 / 40

Gromada Trapez znajduje się w obszarze:

9 / 40

Jaki rejon nieba był obserwowany w pierwszej fazie projektu przez Kosmiczny Teleskop Keplera?

10 / 40

Kiedy w Polsce najlepiej widoczna jest druga pod względem jasności widomej gromada kulista na niebie?

11 / 40

Który z obiektów nie jest widoczny w Polsce?

12 / 40

Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Lutni - Wega ma jasność wizualną 0mag. Jaką jasność będzie miała Wega obserwowana przez okno dachowe z podwójną szybą, której każda powierzchnia szkło-powietrze odbija 15% promieniowania?

13 / 40

Jakim obiektem jest Messier 99?

14 / 40

Który z gwiazdozbiorów zodiakalnych jest największy?

15 / 40

Który z gwiazdozbiorów posiada największą powierzchnię?

16 / 40

Gwiazda o największym znanym ruchu własnym to:

17 / 40

Gwiazda Ro Aquilae znajduje się w konstelacji:

18 / 40

Messier 100 to:

19 / 40

Największa eliptyczna galaktyka Gromady Lokalnej to:

20 / 40

Czym jest Krzyż Einsteina?

21 / 40

Messier 82 zwany potocznie "Galaktyką Cygaro" to galaktyka:

22 / 40

Gwiazdozbiorem, który posiada największą ilość gwiazd jaśniejszych od 3,0 mag jest:

23 / 40

Gwiazda, której jasność w nieregularnych odstępach czasu zwiększa się gwałtownie i w ciągu kilku lub kilkudziesięciu minut powraca do stanu poprzedniego to:

24 / 40

Ile galaktyk spiralnych znajduje się w Grupie Lokalnej (zakładamy brak w tej grupie Wielkiego Obłoku Magellana)?

25 / 40

Najmniejszym powierzchniowo gwiazdozbiorem na niebie jest:

26 / 40

Jasność obiektu obejmująca całe spektrum promieniowania to:

27 / 40

Najbardziej wysuniętym na południe obiektem z Katalogu Messiera jest:

28 / 40

Według obecnych przypuszczeń Pierścień Jednorożca może być:

29 / 40

Przykładem Galaktyki Seyferta jest:

30 / 40

Przesunięcie gwiazdy na niebie wynikające z jej ruchu w przestrzeni kosmicznej oraz ruchu Układu Słonecznego to:

31 / 40

Ostatni obiekt w katalogu NGC jest:

32 / 40

Który z wymienionych obiektów z Katalogu Messiera jest galaktyką?

33 / 40

Wizualne jasności składników gwiazdy podwójnej wynoszą mA = 1mag i mB = 2mag. Jaka jest sumaryczna jasność gwiazdy?

34 / 40

NGC 1976 to potocznie:

35 / 40

Najjaśniejsza (jasność widoma) i najbliższa supernowa obserwowana w XX wieku znajdowała się w:

36 / 40

W Katalogu Messiera, poza obiektami znajdującymi się w Drodze Mlecznej, znajdziemy inne galaktyki oraz jedną gromadę kulistą. O której mowa?

37 / 40

W Paryżu (2*E 49*N) pewnej nocy Rigel przechodzi przez południk o godzinie 22:00 na wysokości 33 stopnie nad horyzontem. Po jakim czasie i jak wysoko nad horyzontem przechodzić będzie Rigel przez południk w Sao Paulo (47*W, 24*S)?

38 / 40

Którego z obiektów nie mógł obserwować Ptolemeusz?

39 / 40

Największe galaktyki eliptyczne oznaczane są symbolem:

40 / 40

Słynna mgławica Koński Łeb to w katalogu Barnarda numer:

Your score is

The average score is 28%

0%

14
Created on By Paether

SPRZĘT ASTRONOMICZNY

1 / 25

Jaki materiał stanowi główny składnik lustra Teleskopu Jamesa Webba?

2 / 25

Który z wymienionych dużych teleskopów, umieszczony jest na montażu paralaktycznym?

3 / 25

Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne posiada w Arizonie teleskop w systemie Gregory'iego. Jaką średnicę ma lustro?

4 / 25

W jakim kraju znajduje się największy w pełni ruchomy radioteleskop na Świecie?

5 / 25

Teleskop o średnicy obiektywu 10" i światłosile f/4.5 charakteryzuje się ogniskową o długości:

6 / 25

Soczewka Barlowa została nazwana od nazwiska:

7 / 25

Okulary "Myriad", "Nirvana" i "Sky Panorama" to produkty firmy:

8 / 25

Układ Petzvala składa się z:

9 / 25

Założyciel telewizyjnego kanału Discovery jest współwłaścicielem teleskopu o aperturze 4,3 metra. Gdzie ten teleskop się znajduje?

10 / 25

Jeśli lornetka swoim polem obejmuje 105 metrów szerokości na odległość jednego kilometra, mówimy o polu widzenia równym:

11 / 25

Największy zbudowany i działający refraktor ma średnicę 40 cali (102cm). Okazało się, że budowanie refraktorów o znacznie większej średnicy jest praktycznie niemożliwe, ponieważ:

12 / 25

W popularnym amatorskim teleskopie Synta 8" zbudowanym w systemie Newtona ogniskowa zwierciadła głównego wynosi 1200mm. Okular o jakiej standardowej ogniskowej należy zastosować, aby obraz Jowisza (przyjmując przeciętną średnicę kątową około 40") miał średnicę kątową w przybliżeniu taką, jak średnica kątowa Księżyca obserwowanego okiem nieuzbrojonym?

13 / 25

Największy teleskop należący do Uniwersytetu Warszawskiego ma średnicę lustra/soczewki:

14 / 25

Z jakiego miejsca ma przeprowadzać obserwacje planowany teleskop ATLAST ?

15 / 25

Teleskop Subaru znajduje się:

16 / 25

Rozwój detektorów CCD w astronomii zbiegł sie z kolejnym powrotem komety Halley'a w 1986 roku i właśnie teleskopem wyposażonym w taki detektor zarejestrowano ją po raz pierwszy kiedy była jeszcze poza orbitą Saturna. Jaką miała jasność zarejestrowana wtedy kometa Halley'a?

17 / 25

Pod jaką marką sprzedawany był w sieci Lidl popularny przed laty tani teleskop?

18 / 25

Poprawnym rozwinięciem skrótu GSO jest:

19 / 25

Jaką ogniskową posiada największy teleskop znajdujący się na terytorium Hiszpanii?

20 / 25

Która z nazw nie określa produkowanych w Polsce w przeszłości lub obecnie teleskopów?

21 / 25

Największy obecnie refraktor na Świecie znajduje się:

22 / 25

Okular Plössla to konstrukcja złożona z:

23 / 25

Valor Electronics, firma elektroniczna produkująca głównie komponenty wojskowe, jest protoplastą firmy:

24 / 25

Obserwatoria IceCube i NESTOR służą do:

25 / 25

Plan budowy którego z dużych teleskopów nazwano wstępnie "Columbus Project"?

Your score is

The average score is 39%

0%

6
Created on By Paether

HISTORIA ASTRONOMII

1 / 35

 Kto w 1887 roku, badając rozszczepienia linii spektralnych Mizara (ζ UMa), odkrył pierwszą gwiazdę spektroskopowo podwójną?

2 / 35

William Herschel i John Herschel to:

3 / 35

Wynalazca achromatu był z pochodzenia:

4 / 35

Kto odkrył ruch własny gwiazd?

5 / 35

Który z wymienionych gwiazdozbiorów nie został zaproponowany przez Jana Heweliusza?

6 / 35

W 1995 roku odkryto pierwszą egzoplanetę przy gwieździe podobnej do Słońca. Jakiej metody użyto?

7 / 35

Do grupy nazywanej "komputerami Pickeringa" należała:

8 / 35

Tablice Rudolfińskie Keplera zostały wydane 4 lata po ukończeniu pracy nad nimi. Dlaczego?

9 / 35

Istnienie pulsarów odkryto:

10 / 35

Kto gwieździe o Cet nadał przydomek „Mira Stella”?

11 / 35

Autorem "Almagestu" był:

12 / 35

Kto stworzył pierwszy atlas nieba, którego mapy obejmowały całą sferę niebieską?

13 / 35

Giovanni Cassini był dyrektorem obserwatorium w:

14 / 35

W jakim celu na przełomie XVIII i XIX wieku stworzono tzw "Policję Nieba", do której należeli m.in William Herschell i Charles Messier?

15 / 35

Ferdinand Verbiest był nadwornym astronomem:

16 / 35

Jeden z obiektów Układu Słonecznego nazwano po odkryciu:

17 / 35

W pierwszej połowie XIX wieku instrumenty astronomiczne stały się na tyle precyzyjne, że możliwe stało się bezpośrednie wyznaczenie odległości najbliższych gwiazd. Odległość której z gwiazd udało się wyznaczyć jako pierwszą (mierząc zmiany jej położenia na tle bardziej odległych gwiazd w różnych punktach orbity Ziemi)?

18 / 35

Ile tomów miało dzieło Johannesa Keplera - Epitome astronomia Copernicanae?

19 / 35

Wielka Debata z 1920 roku dotyczyła:

20 / 35

W 1609 roku w dziele Astronomia Nova, Kepler po raz pierwszy opublikował swoje prawa opisujące ruch planet. Ile tych praw zostało wówczas opublikowanych?

21 / 35

W którym roku Neptun zakończył swój pierwszy pełny obieg wokół Słońca od momentu odkrycia?

22 / 35

Praca astronomiczna w formie listu, krytykująca prace Johannesa Wernera została napisana przez:

23 / 35

Kto w 1718 roku opublikował pierwsze w historii wyniki badań dotyczących przesunięcia Aldebarana, Arktura i Syriusza w stosunku do ich położenia określonego przez starożytnych astronomów?

24 / 35

Almagest składa się z:

25 / 35

Kiedy po raz pierwszy bezpośrednio zaobserwowano ciemną materię?

26 / 35

Pierwszych pomiarów paralaks gwiazd dokonano:

27 / 35

Ile gwiazdozbiorów zostało przedstawionych na Atlasie Farnezyjskim ?

28 / 35

W 1846 roku odkryto Neptuna. Za którą planetę Układu Słonecznego Neptun był wtedy uważany?

29 / 35

Jak nazwano fałszywy księżyc Wenus, którego zaobserwowanie ogłosił Giovanni Cassini w XVII wieku?

30 / 35

Gwiazda Tychona była:

31 / 35

W którym wieku został podzielony gwiazdozbiór Okrętu Argonautów?

32 / 35

W którym roku zaobserwowano ostatnią potwierdzoną supernową, która wybuchła w Galaktyce?

33 / 35

Pierwszym obiektem, który stał się celem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a była:

34 / 35

Soczewka Barlowa została nazwana od nazwiska:

35 / 35

Na przełomie 1612 i 1613 roku, gdy Galileusz obserwował Jowisza, w polu widzienia jego lunety znalazł się inny, nieznany wówczas obiekt Układu Słonecznego. Który?

Your score is

The average score is 30%

0%