QUIZY

11
Created on By Paether

UKŁAD SŁONECZNY

1 / 50

Księżyce którego z olbrzymów mają łącznie najmniejszą masę?

2 / 50

Powierzchnia Marsa jest:

3 / 50

"Trojańczycy" znajdują się w punktach libracyjnych Jowisza. Których?

4 / 50

Która z par zawiera 2 planety posiadające większe przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni (bądź umownej powierzchni) niż Ziemia?

5 / 50

W jakich gwiazdozbiorach znajdują się bieguny niebieskie planety Uran?

6 / 50

Basen Tołstoja to twór na powierzchni:

7 / 50

Obiektem Układu Słonecznego o największym znanym albedo jest?

8 / 50

Wskaż prawidłową odpowiedź:

9 / 50

Uszereguj planety od posiadającej największą gęstość:

10 / 50

Który z wymienionych obiektów ma najwyższe albedo w całym Układzie Słonecznym?

11 / 50

Saturn znany jest wszystkim miłośnikom astronomii z powodu obecności charakterystycznych pierścieni. Przy jakiej planecie i w jaki sposób odkryto drugi system pierścieni w Układzie Słonecznym?

12 / 50

Główny składnik atmosfery Wenus stanowi:

13 / 50

Która z planet-olbrzymów nie posiada pierścieni?

14 / 50

W atmosferach ilu planet US głównym składnikiem jest dwutlenek węgla?

15 / 50

W jakiej odległości znajduje się Ziemia od Słońca?

16 / 50

Orbita której planety Układu Słonecznego jest najbardziej zbliżona do koła?

17 / 50

Obiekt o nazwie "Huya" to:

18 / 50

Ile księżyców Saturna jest większych niż Ceres?

19 / 50

Ile planet w Układzie Słonecznym nie posiada nazwy wywodzącej się z panteonu rzymskich bogów?

20 / 50

Ile księżyców Saturna posiada równowagę hydrostatyczną?

21 / 50

Który z księżyców może pochwalić się wysokim na kilkanaście kilometrów, grzbietem wzdłuż równika?

22 / 50

Uszereguj księżyce od największego do najmniejszego:

23 / 50

Które zjawisko nie występuje bądź nie występowało w przeszłości na Jowiszu?

24 / 50

Planetą, której orbita jest najbardziej odchylona od płaszczyzny ekliptyki jest:

25 / 50

Drugim pod względem średnicy księżycem Neptuna jest:

26 / 50

Góry Maxwella to masyw górski znajdujący się na:

27 / 50

Jakim numerem oznaczono Plutona w katalogu planetoid MPC?

28 / 50

Wyżynny obszar o nazwie "Ziemia Isztar" znajduje się na:

29 / 50

Czas obiegu Jowisza wokół Słońca to:

30 / 50

Spłaszczenie której planety Układu Słonecznego jest największe w stosunku do średnicy samej planety?

31 / 50

Planetoidy z rodziny Hildy znajdują się w rezonansie orbitalnym z Jowiszem w stosunku:

32 / 50

Wskaż prawdziwe zdanie:

33 / 50

Centaury krążą po orbitach między:

34 / 50

Jedyna znana planeta karłowata orbitująca wewnątrz orbity Neptuna:

35 / 50

Patrząc na Układ Słoneczny od południowej strony Ziemi, w jakim kierunku obraca się Ziemia wokół własnej osi i w jakim krąży wokół Słońca:

36 / 50

Merkury jest mniejszy od dwóch największych księżyców U.S. - Ganimedesa i Tytana. Masa Merkurego jest:

37 / 50

W czasie kiedy czytasz to pytanie (zakładam 5 sekund), Ziemia na swej orbicie przemierzyła...

38 / 50

Który z wymienionych księżyców Układu Słonecznego uchodzi za najmniejsze ciało niebieskie, które dzięki własnym siłom grawitacji jest w stanie utrzymać kulisty kształt:

39 / 50

Ile księżyców w Układzie Słonecznym posiada własne dipolowe pole magnetyczne tworzące własną magnetosferę?

40 / 50

Które z poniższych zjawisk nie powstaje w atmosferze ziemskiej:

41 / 50

Która z planet ma największy kąt nachylenia osi rotacji do płaszczyzny orbity:

42 / 50

Który z obiektów Pasa Kuipera cechuje się najwyższą prędkością rotacji?

43 / 50

Drugą największą gęstość wśród planet Układu Słonecznego posiada:

44 / 50

"Mały Książę" to księżyc planetoidy:

45 / 50

Średnia gęstość Słońca stanowi:

46 / 50

Romulus i Remus są księżycami planetoidy:

47 / 50

Jeden z dużych księżyców w Układzie Słonecznym porusza się ruchem wstecznym w stosunku do obrotu planety. Który?

48 / 50

Która planetoida jest trzecią pod względem masy w pasie planetoid?

49 / 50

Która z planet US posiada najsilniejsze pole magnetyczne?

50 / 50

Grubość pierścieni Saturna jest większa niż:

Your score is

The average score is 69%

0%

10
Created on By Paether

ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA

1 / 45

W jakim przewidywanym czasie Słońce wybuchnie jako supernowa?

2 / 45

Okres, po którym poszczególne fazy Księżyca przypadają na te same dni w roku wynosi w przybliżeniu:

3 / 45

Wiadomo, że suma kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Trójkąt sferyczny to figura często używana w astronomii sferycznej. Suma kątów trójkąta sferycznego:

4 / 45

Pewien biały karzeł ma temperaturę powierzchni 58000 K oraz promień równy 1/1000 promienia Słońca. Całkowita moc wypromieniowywana przez niego jest w przybliżeniu:

5 / 45

Pierwszy żółty karzeł (oprócz Słońca), wokół którego odkryto planetę, znajduje się w gwiazdozbiorze:

6 / 45

Pochłanianie światła przez materię rozproszoną w przestrzenii, nazywamy:

7 / 45

Wartość Stałej Hubble'a według danych z Misji Planck wynosi:

8 / 45

Szacuje się, że ciemna materia stanowi:

9 / 45

Długość promienia widzialnego (obserwowalnego) Wszechświata oceniana jest na:

10 / 45

Zmiana prędkości obrotu niewielkich nieregularnych planetoid pod wpływem promieniowania słonecznego to efekt:

11 / 45

Wzrost jasności niebieskiego źródła światła (np. niebieskiej gwiazdy) ludzkie oko odbiera jako mniejszy od takiego samego wzrostu jasności źródła czerwonego. Zmniejszenie natężenia obu źródeł powoduje efekt odwrotny. Jak nazywa się ten efekt?

12 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal krótszych nazywane jest z angielskiego:

13 / 45

Grupa Lokalna Galaktyk znajduje się w Supergromadzie Lokalnej zwanej też:

14 / 45

Przy pewnej gwieździe odkryto dwie egzoplanety o okresach obiegu odpowiednio 5 i 9 dni. Ile wynosi w przybliżeniu ich synodyczny okres obiegu (czas po którym są położone w tej samej pozycji w stosunku do gwiazdy centralnej, np w jednej linii)?

15 / 45

Który z obiektów nie jest zbudowany z materii zdegenerowanej:

16 / 45

Ogólne określenie punktu orbity, który znajduje się najdalej od ciała wokół którego ta orbita się znajduje to:

17 / 45

Obecną fazę ewolucji Wszechświata nazywamy:

18 / 45

Najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie poza wodorem i helem jest:

19 / 45

Określenie "Bąbel Lokalny" odnosi się do:

20 / 45

Jak nazywamy opadanie rozproszonej materii na powierzchnię gwiazdy w wyniku działania grawitacji?

21 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal dłuższych nazywane jest z angielskiego:

22 / 45

Jedno z ramion Drogi Mlecznej to:

23 / 45

Która nazwa nie jest powiązana ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego?

24 / 45

Masywne młode gwiazdy, które posiadają jeszcze otoczkę wodorową zakończą swe życie jako:

25 / 45

Jaką temperaturę posiada neutrinowe promieniowanie tła?

26 / 45

Co pozostaje po gwieździe Wolfa-Rayeta, gdy wybuchnie jako supernowa?

27 / 45

Ile wymiarów czasoprzestrzennych przewiduje Teoria Randall-Sundruma?

28 / 45

Silne, pozagalaktyczne źródła promieniowania radiowego, charakteryzujące się szybkimi zmianami jasności i polaryzacji to:

29 / 45

Sfera Hubble'a:

30 / 45

Która z wielkoskalowych struktur Wszechświata znajduje się na północnej półkuli nieba?

31 / 45

Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie:

32 / 45

Geminga to źródło, które emituje energię głównie jako promieniowanie:

33 / 45

Metoda Tully’ego-Fishera służy:

34 / 45

Na ile klas dzielone są pulsary ze względu na kształt uśrednionego impulsu?

35 / 45

W którym ramieniu Drogi Mlecznej znajduje się Układ Słoneczny?

36 / 45

Pierwsze pozasłoneczne źródło promieniowania rentgenowskiego, odkryte przez człowieka to:

37 / 45

Dzień astronomiczny kończy się gdy:

38 / 45

Z jaką prędkością porusza się Słońce w kierunku swojego apeksu w gwiazdozbiorze Herkulesa?

39 / 45

Era Wielkiej Unifikacji to w chronologii rozwoju Wszechświata:

40 / 45

Które z wymienionych radioźródeł znajduje się w naszej galaktyce?

41 / 45

Rok świetlny to:

42 / 45

Istnienie wody poza Drogą Mleczną po raz pierwszy odkryto w:

43 / 45

Jedna z największych znanych czarnych dziur, znajdująca się w gwiazdozbiorze Psów Gończych to:

44 / 45

Przy gwieździe o masie równej masie Słońca odkryto egzoplanetę o okresie obiegu równym 170 dni. Ile w przybliżeniu wynosi promień orbity tej planety?

45 / 45

Wszechświat de Sittera zakłada:

Your score is

The average score is 44%

0%

3
Created on By Paether

ASTRONAUTYKA

1 / 50

Pomnik Zdobywców Kosmosu znajduje się w:

2 / 50

Najdłuższy pojedynczy pobyt człowieka w kosmosie trwał:

3 / 50

Który z kosmodromów znajduje się najbliżej równika?

4 / 50

Przed lotem "Łajki", główną kandydatką do pionierskiej misji była "Albina". Dlaczego jednak poleciała Łajka?

5 / 50

W 1965 roku po raz pierwszy człowiek odbył spacer kosmiczny. Jak długo on trwał?

6 / 50

W lutym 1992 roku sonda Ulysses przeleciała w pobliżu Jowisza. Dlaczego nie posiadamy żadnych zdjęć planety z tego zbliżenia?

7 / 50

Mirosław Hermaszewski to pierwszy (i jedyny do tej pory) Polak, który odbył lot w kosmos. Który Polak znalazł się wówczas w załodze rezerwowej?

8 / 50

Mars Orbiter Mission jest misją:

9 / 50

Traktat o Przestrzeni Kosmicznej został podpisany w:

10 / 50

W którym roku człowiek po raz ostatni stanął na powierzchni Księżyca?

11 / 50

Jak nazywał się pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, który dotarł do powierzchni innej planety?

12 / 50

Pierwszym Azjatą (nie licząc ZSRR/Rosji) w przestrzeni kosmicznej był obywatel:

13 / 50

Ilu ludzi wylądowało (do 2022 roku) na powierzchni Księżyca?

14 / 50

Do katastrofy promu Columbia doszło podczas misji:

15 / 50

W którym roku została założona Rosyjska Agencja Kosmiczna (właściwie Federalna Agencja Kosmiczna)?

16 / 50

W którym roku człowiek znalazł się (jak do tej pory) najdalej od Ziemi?

17 / 50

W którym roku odbył się pierwszy start promu kosmicznego (wahadłowca) ?

18 / 50

Rakieta nośna Ariane 4 była rakietą nośną wykorzystywaną przez:

19 / 50

Ile lat miał najmłodszy człowiek, który odbył lot w kosmos w XX wieku?

20 / 50

Podczas której misji, został wyniesiony na orbitę Teleskop Hubble'a ?

21 / 50

W jaki sposób Jurij Gagarin osiągnął powierzchnię Ziemi po swoim pionierskim locie w Kosmos?

22 / 50

Częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie jest moduł:

23 / 50

Jakim akronimem określa się Japońską Agencję Kosmiczną?

24 / 50

Mirosław Hermaszewski był pierwszym (i jedynym do tej pory) Polakiem, który odbył lot w kosmos. Ile krajów miało swoich przedstawicieli w kosmosie wcześniej niż Polska?

25 / 50

Która z sond jako pierwsza dotarła do powierzchni Księżyca?

26 / 50

Pierwsza kobieta została wysłana w Kosmos w 1963 roku, kiedy poleciała druga?

27 / 50

Pierwszym sztucznym satelitą innej niż Ziemia planety był:

28 / 50

TMK - radziecki projekt załogowych misji w kierunku Wenus i Marsa nie doszedł do skutku z powodu:

29 / 50

Niezrealizowany projekt NASA o nazwie THOR miał zbadać:

30 / 50

Które „narzędzie badawcze zbudowane przez człowieka, jako jedyne prowadziło bezpośrednie obserwacje zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem?

31 / 50

Pierwszym zwierzęciem, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej był/a:

32 / 50

Pierwszym amerykańskim sztucznym satelitą był:

33 / 50

Najbardziej popularny format oznaczania elementów orbitalnych sztucznych satelitów Ziemi to:

34 / 50

Co było przyczyną śmierci uczestników misji Sojuz 11?

35 / 50

Która z wymienionych sond kosmicznych nie miała na celu zbadania badania Komety Halleya w 1986 roku?

36 / 50

Pierwszy organizm, jaki odbył lot orbitalny i wrócił żywy na Ziemię był:

37 / 50

Jakiej rasy była Łajka?

38 / 50

W 2006 roku część prochów Clyde'a Tombaugh - odkrywcy Plutona opuściła Ziemię. Co się z nimi stało?

39 / 50

Ekspres do kawy którego z producentów znajduje się na ISS?

40 / 50

Roboty Spirit i Opportunity wysłane do badania powierzchni Marsa wyposażone są w panele słoneczne, które potrafią dostarczyć na powierzchni Marsa maksymalnie około 140W mocy w czasie, kiedy promienie słoneczne padają prostopadle na panele. Jaką moc mogłyby te same panele dostarczyć na powierzchni Ziemi oświetlone promieniowaniem Słońca w ten sam sposób?

41 / 50

Satelita ROSAT prowadził badania w zakresie promieniowania:

42 / 50

Orbita cmentarna:

43 / 50

W którym roku wykonano i przesłano pierwsze zdjęcie Ziemi z orbity?

44 / 50

Rekordzistą Świata w ciągłym przebywaniu poza Ziemią jest:

45 / 50

W którym roku powstała NASA?

46 / 50

Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych?

47 / 50

Która z sond znajduje się obecnie najdalej od Ziemi?

48 / 50

Pierwszym w historii satelitą meteorologicznym był:

49 / 50

Pierwszej fotografii księżyca planetoidy dokonała sonda:

50 / 50

Ile afrykańskich krajów może się pochwalić lotem swojego obywatela w przestrzeń kosmiczną (bez Patricka Baudry'ego urodzonego w Kamerunie i Philippe Perrina z Maroko
- obywateli Francji)?

Your score is

The average score is 84%

0%

5
Created on By Paether

GŁĘBOKI KOSMOS

1 / 40

Ostatni obiekt w katalogu NGC jest:

2 / 40

Największa eliptyczna galaktyka Gromady Lokalnej to:

3 / 40

Katalog Terzana zawiera:

4 / 40

Messier 100 to:

5 / 40

Gromada Pocisk to:

6 / 40

Jaki rejon nieba był obserwowany w pierwszej fazie projektu przez Kosmiczny Teleskop Keplera?

7 / 40

Który z obiektów nie jest widoczny w Polsce?

8 / 40

Czym jest Krzyż Einsteina?

9 / 40

Największe galaktyki eliptyczne oznaczane są symbolem:

10 / 40

Przesunięcie gwiazdy na niebie wynikające z jej ruchu w przestrzeni kosmicznej oraz ruchu Układu Słonecznego to:

11 / 40

Messier 82 zwany potocznie "Galaktyką Cygaro" to galaktyka:

12 / 40

Słynna mgławica Koński Łeb to w katalogu Barnarda numer:

13 / 40

Który z wymienionych obiektów z Katalogu Messiera jest galaktyką?

14 / 40

NGC1 to:

15 / 40

Gwiazda, której jasność w nieregularnych odstępach czasu zwiększa się gwałtownie i w ciągu kilku lub kilkudziesięciu minut powraca do stanu poprzedniego to:

16 / 40

W Paryżu (2*E 49*N) pewnej nocy Rigel przechodzi przez południk o godzinie 22:00 na wysokości 33 stopnie nad horyzontem. Po jakim czasie i jak wysoko nad horyzontem przechodzić będzie Rigel przez południk w Sao Paulo (47*W, 24*S)?

17 / 40

Według obecnych przypuszczeń Pierścień Jednorożca może być:

18 / 40

Galaktyka o oznaczeniu Sb według klasyfikacji Hubble’a to galaktyka:

19 / 40

Jasność obiektu obejmująca całe spektrum promieniowania to:

20 / 40

Najjaśniejsza (jasność widoma) i najbliższa supernowa obserwowana w XX wieku znajdowała się w:

21 / 40

Najmniejszym powierzchniowo gwiazdozbiorem na niebie jest:

22 / 40

Który z wymienionych obiektów jest widoczny z Polski?

23 / 40

Gromada Trapez znajduje się w obszarze:

24 / 40

Przykładem Galaktyki Seyferta jest:

25 / 40

Wizualne jasności składników gwiazdy podwójnej wynoszą mA = 1mag i mB = 2mag. Jaka jest sumaryczna jasność gwiazdy?

26 / 40

W Katalogu Messiera, poza obiektami znajdującymi się w Drodze Mlecznej, znajdziemy inne galaktyki oraz jedną gromadę kulistą. O której mowa?

27 / 40

Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Lutni - Wega ma jasność wizualną 0mag. Jaką jasność będzie miała Wega obserwowana przez okno dachowe z podwójną szybą, której każda powierzchnia szkło-powietrze odbija 15% promieniowania?

28 / 40

Gwiazda Ro Aquilae znajduje się w konstelacji:

29 / 40

Gwiazda o największym znanym ruchu własnym to:

30 / 40

Który z gwiazdozbiorów posiada największą powierzchnię?

31 / 40

Najbardziej wysuniętym na południe obiektem z Katalogu Messiera jest:

32 / 40

Mgławica de Mairana to:

33 / 40

NGC 1976 to potocznie:

34 / 40

Kiedy w Polsce najlepiej widoczna jest druga pod względem jasności widomej gromada kulista na niebie?

35 / 40

Galaktyki nieregularne, które przejawiają pewne struktury, ale niewystarczające, żeby je przydzielić do innego typu, oznaczane są jako:

36 / 40

Jakim obiektem jest Messier 99?

37 / 40

Ile galaktyk spiralnych znajduje się w Grupie Lokalnej (zakładamy brak w tej grupie Wielkiego Obłoku Magellana)?

38 / 40

Którego z obiektów nie mógł obserwować Ptolemeusz?

39 / 40

Który z gwiazdozbiorów zodiakalnych jest największy?

40 / 40

Gwiazdozbiorem, który posiada największą ilość gwiazd jaśniejszych od 3,0 mag jest:

Your score is

The average score is 35%

0%

11
Created on By Paether

SPRZĘT ASTRONOMICZNY

1 / 25

Układ Petzvala składa się z:

2 / 25

Jaki materiał stanowi główny składnik lustra Teleskopu Jamesa Webba?

3 / 25

W jakim kraju znajduje się największy w pełni ruchomy radioteleskop na Świecie?

4 / 25

Największy teleskop należący do Uniwersytetu Warszawskiego ma średnicę lustra/soczewki:

5 / 25

Który z wymienionych dużych teleskopów, umieszczony jest na montażu paralaktycznym?

6 / 25

Największy obecnie refraktor na Świecie znajduje się:

7 / 25

Poprawnym rozwinięciem skrótu GSO jest:

8 / 25

Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne posiada w Arizonie teleskop w systemie Gregory'iego. Jaką średnicę ma lustro?

9 / 25

Która z nazw nie określa produkowanych w Polsce w przeszłości lub obecnie teleskopów?

10 / 25

Soczewka Barlowa została nazwana od nazwiska:

11 / 25

W popularnym amatorskim teleskopie Synta 8" zbudowanym w systemie Newtona ogniskowa zwierciadła głównego wynosi 1200mm. Okular o jakiej standardowej ogniskowej należy zastosować, aby obraz Jowisza (przyjmując przeciętną średnicę kątową około 40") miał średnicę kątową w przybliżeniu taką, jak średnica kątowa Księżyca obserwowanego okiem nieuzbrojonym?

12 / 25

Okulary "Myriad", "Nirvana" i "Sky Panorama" to produkty firmy:

13 / 25

Okular Plössla to konstrukcja złożona z:

14 / 25

Rozwój detektorów CCD w astronomii zbiegł sie z kolejnym powrotem komety Halley'a w 1986 roku i właśnie teleskopem wyposażonym w taki detektor zarejestrowano ją po raz pierwszy kiedy była jeszcze poza orbitą Saturna. Jaką miała jasność zarejestrowana wtedy kometa Halley'a?

15 / 25

Największy zbudowany i działający refraktor ma średnicę 40 cali (102cm). Okazało się, że budowanie refraktorów o znacznie większej średnicy jest praktycznie niemożliwe, ponieważ:

16 / 25

Teleskop Subaru znajduje się:

17 / 25

Jeśli lornetka swoim polem obejmuje 105 metrów szerokości na odległość jednego kilometra, mówimy o polu widzenia równym:

18 / 25

Plan budowy którego z dużych teleskopów nazwano wstępnie "Columbus Project"?

19 / 25

Teleskop o średnicy obiektywu 10" i światłosile f/4.5 charakteryzuje się ogniskową o długości:

20 / 25

Z jakiego miejsca ma przeprowadzać obserwacje planowany teleskop ATLAST ?

21 / 25

Pod jaką marką sprzedawany był w sieci Lidl popularny przed laty tani teleskop?

22 / 25

Obserwatoria IceCube i NESTOR służą do:

23 / 25

Jaką ogniskową posiada największy teleskop znajdujący się na terytorium Hiszpanii?

24 / 25

Założyciel telewizyjnego kanału Discovery jest współwłaścicielem teleskopu o aperturze 4,3 metra. Gdzie ten teleskop się znajduje?

25 / 25

Valor Electronics, firma elektroniczna produkująca głównie komponenty wojskowe, jest protoplastą firmy:

Your score is

The average score is 43%

0%

4
Created on By Paether

HISTORIA ASTRONOMII

1 / 35

Praca astronomiczna w formie listu, krytykująca prace Johannesa Wernera została napisana przez:

2 / 35

William Herschel i John Herschel to:

3 / 35

W którym wieku został podzielony gwiazdozbiór Okrętu Argonautów?

4 / 35

Kiedy po raz pierwszy bezpośrednio zaobserwowano ciemną materię?

5 / 35

W jakim celu na przełomie XVIII i XIX wieku stworzono tzw "Policję Nieba", do której należeli m.in William Herschell i Charles Messier?

6 / 35

Soczewka Barlowa została nazwana od nazwiska:

7 / 35

Pierwszym obiektem, który stał się celem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a była:

8 / 35

Ferdinand Verbiest był nadwornym astronomem:

9 / 35

W 1995 roku odkryto pierwszą egzoplanetę przy gwieździe podobnej do Słońca. Jakiej metody użyto?

10 / 35

Wynalazca achromatu był z pochodzenia:

11 / 35

Kto w 1718 roku opublikował pierwsze w historii wyniki badań dotyczących przesunięcia Aldebarana, Arktura i Syriusza w stosunku do ich położenia określonego przez starożytnych astronomów?

12 / 35

Kto stworzył pierwszy atlas nieba, którego mapy obejmowały całą sferę niebieską?

13 / 35

Wielka Debata z 1920 roku dotyczyła:

14 / 35

Autorem "Almagestu" był:

15 / 35

Ile tomów miało dzieło Johannesa Keplera - Epitome astronomia Copernicanae?

16 / 35

W 1609 roku w dziele Astronomia Nova, Kepler po raz pierwszy opublikował swoje prawa opisujące ruch planet. Ile tych praw zostało wówczas opublikowanych?

17 / 35

W pierwszej połowie XIX wieku instrumenty astronomiczne stały się na tyle precyzyjne, że możliwe stało się bezpośrednie wyznaczenie odległości najbliższych gwiazd. Odległość której z gwiazd udało się wyznaczyć jako pierwszą (mierząc zmiany jej położenia na tle bardziej odległych gwiazd w różnych punktach orbity Ziemi)?

18 / 35

Gwiazda Tychona była:

19 / 35

Kto gwieździe o Cet nadał przydomek „Mira Stella”?

20 / 35

Tablice Rudolfińskie Keplera zostały wydane 4 lata po ukończeniu pracy nad nimi. Dlaczego?

21 / 35

Który z wymienionych gwiazdozbiorów nie został zaproponowany przez Jana Heweliusza?

22 / 35

Na przełomie 1612 i 1613 roku, gdy Galileusz obserwował Jowisza, w polu widzienia jego lunety znalazł się inny, nieznany wówczas obiekt Układu Słonecznego. Który?

23 / 35

Pierwszych pomiarów paralaks gwiazd dokonano:

24 / 35

Ile gwiazdozbiorów zostało przedstawionych na Atlasie Farnezyjskim ?

25 / 35

Almagest składa się z:

26 / 35

W którym roku zaobserwowano ostatnią potwierdzoną supernową, która wybuchła w Galaktyce?

27 / 35

Kto odkrył ruch własny gwiazd?

28 / 35

Jeden z obiektów Układu Słonecznego nazwano po odkryciu:

29 / 35

W którym roku Neptun zakończył swój pierwszy pełny obieg wokół Słońca od momentu odkrycia?

30 / 35

 Kto w 1887 roku, badając rozszczepienia linii spektralnych Mizara (ζ UMa), odkrył pierwszą gwiazdę spektroskopowo podwójną?

31 / 35

Istnienie pulsarów odkryto:

32 / 35

Do grupy nazywanej "komputerami Pickeringa" należała:

33 / 35

Jak nazwano fałszywy księżyc Wenus, którego zaobserwowanie ogłosił Giovanni Cassini w XVII wieku?

34 / 35

Giovanni Cassini był dyrektorem obserwatorium w:

35 / 35

W 1846 roku odkryto Neptuna. Za którą planetę Układu Słonecznego Neptun był wtedy uważany?

Your score is

The average score is 25%

0%