QUIZY

14
Created on By Paether

UKŁAD SŁONECZNY

1 / 50

Średnia gęstość Słońca stanowi:

2 / 50

Orbita której planety Układu Słonecznego jest najbardziej zbliżona do koła?

3 / 50

Który z wymienionych księżyców Układu Słonecznego uchodzi za najmniejsze ciało niebieskie, które dzięki własnym siłom grawitacji jest w stanie utrzymać kulisty kształt:

4 / 50

Która planetoida jest trzecią pod względem masy w pasie planetoid?

5 / 50

Drugim pod względem średnicy księżycem Neptuna jest:

6 / 50

Merkury jest mniejszy od dwóch największych księżyców U.S. - Ganimedesa i Tytana. Masa Merkurego jest:

7 / 50

W jakich gwiazdozbiorach znajdują się bieguny niebieskie planety Uran?

8 / 50

Saturn znany jest wszystkim miłośnikom astronomii z powodu obecności charakterystycznych pierścieni. Przy jakiej planecie i w jaki sposób odkryto drugi system pierścieni w Układzie Słonecznym?

9 / 50

Planetoidy z rodziny Hildy znajdują się w rezonansie orbitalnym z Jowiszem w stosunku:

10 / 50

Jakim numerem oznaczono Plutona w katalogu planetoid MPC?

11 / 50

Która z planet ma największy kąt nachylenia osi rotacji do płaszczyzny orbity:

12 / 50

Które zjawisko nie występuje bądź nie występowało w przeszłości na Jowiszu?

13 / 50

Które z poniższych zjawisk nie powstaje w atmosferze ziemskiej:

14 / 50

Ile księżyców Saturna jest większych niż Ceres?

15 / 50

Wskaż prawdziwe zdanie:

16 / 50

Drugą największą gęstość wśród planet Układu Słonecznego posiada:

17 / 50

Który z księżyców może pochwalić się wysokim na kilkanaście kilometrów, grzbietem wzdłuż równika?

18 / 50

Wskaż prawidłową odpowiedź:

19 / 50

Jedyna znana planeta karłowata orbitująca wewnątrz orbity Neptuna:

20 / 50

Która z planet-olbrzymów nie posiada pierścieni?

21 / 50

Ile księżyców Saturna posiada równowagę hydrostatyczną?

22 / 50

W atmosferach ilu planet US głównym składnikiem jest dwutlenek węgla?

23 / 50

W czasie kiedy czytasz to pytanie (zakładam 5 sekund), Ziemia na swej orbicie przemierzyła...

24 / 50

Grubość pierścieni Saturna jest większa niż:

25 / 50

Obiekt o nazwie "Huya" to:

26 / 50

Księżyce którego z olbrzymów mają łącznie najmniejszą masę?

27 / 50

Uszereguj księżyce od największego do najmniejszego:

28 / 50

Obiektem Układu Słonecznego o największym znanym albedo jest?

29 / 50

Główny składnik atmosfery Wenus stanowi:

30 / 50

Który z wymienionych obiektów ma najwyższe albedo w całym Układzie Słonecznym?

31 / 50

"Trojańczycy" znajdują się w punktach libracyjnych Jowisza. Których?

32 / 50

Spłaszczenie której planety Układu Słonecznego jest największe w stosunku do średnicy samej planety?

33 / 50

Patrząc na Układ Słoneczny od południowej strony Ziemi, w jakim kierunku obraca się Ziemia wokół własnej osi i w jakim krąży wokół Słońca:

34 / 50

Który z obiektów Pasa Kuipera cechuje się najwyższą prędkością rotacji?

35 / 50

W jakiej odległości znajduje się Ziemia od Słońca?

36 / 50

Basen Tołstoja to twór na powierzchni:

37 / 50

Uszereguj planety od posiadającej największą gęstość:

38 / 50

Góry Maxwella to masyw górski znajdujący się na:

39 / 50

Która z par zawiera 2 planety posiadające większe przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni (bądź umownej powierzchni) niż Ziemia?

40 / 50

Wyżynny obszar o nazwie "Ziemia Isztar" znajduje się na:

41 / 50

Ile planet w Układzie Słonecznym nie posiada nazwy wywodzącej się z panteonu rzymskich bogów?

42 / 50

Czas obiegu Jowisza wokół Słońca to:

43 / 50

Romulus i Remus są księżycami planetoidy:

44 / 50

Która z planet US posiada najsilniejsze pole magnetyczne?

45 / 50

Powierzchnia Marsa jest:

46 / 50

"Mały Książę" to księżyc planetoidy:

47 / 50

Ile księżyców w Układzie Słonecznym posiada własne dipolowe pole magnetyczne tworzące własną magnetosferę?

48 / 50

Jeden z dużych księżyców w Układzie Słonecznym porusza się ruchem wstecznym w stosunku do obrotu planety. Który?

49 / 50

Planetą, której orbita jest najbardziej odchylona od płaszczyzny ekliptyki jest:

50 / 50

Centaury krążą po orbitach między:

Your score is

The average score is 62%

0%

14
Created on By Paether

ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA

1 / 45

Obecną fazę ewolucji Wszechświata nazywamy:

2 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal krótszych nazywane jest z angielskiego:

3 / 45

Jak nazywamy opadanie rozproszonej materii na powierzchnię gwiazdy w wyniku działania grawitacji?

4 / 45

Przy pewnej gwieździe odkryto dwie egzoplanety o okresach obiegu odpowiednio 5 i 9 dni. Ile wynosi w przybliżeniu ich synodyczny okres obiegu (czas po którym są położone w tej samej pozycji w stosunku do gwiazdy centralnej, np w jednej linii)?

5 / 45

Określenie "Bąbel Lokalny" odnosi się do:

6 / 45

Wzrost jasności niebieskiego źródła światła (np. niebieskiej gwiazdy) ludzkie oko odbiera jako mniejszy od takiego samego wzrostu jasności źródła czerwonego. Zmniejszenie natężenia obu źródeł powoduje efekt odwrotny. Jak nazywa się ten efekt?

7 / 45

Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie:

8 / 45

Z jaką prędkością porusza się Słońce w kierunku swojego apeksu w gwiazdozbiorze Herkulesa?

9 / 45

Na ile klas dzielone są pulsary ze względu na kształt uśrednionego impulsu?

10 / 45

Która nazwa nie jest powiązana ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego?

11 / 45

Pochłanianie światła przez materię rozproszoną w przestrzenii, nazywamy:

12 / 45

Która z wielkoskalowych struktur Wszechświata znajduje się na północnej półkuli nieba?

13 / 45

Jaką temperaturę posiada neutrinowe promieniowanie tła?

14 / 45

Grupa Lokalna Galaktyk znajduje się w Supergromadzie Lokalnej zwanej też:

15 / 45

Era Wielkiej Unifikacji to w chronologii rozwoju Wszechświata:

16 / 45

Silne, pozagalaktyczne źródła promieniowania radiowego, charakteryzujące się szybkimi zmianami jasności i polaryzacji to:

17 / 45

Pierwszy żółty karzeł (oprócz Słońca), wokół którego odkryto planetę, znajduje się w gwiazdozbiorze:

18 / 45

Które z wymienionych radioźródeł znajduje się w naszej galaktyce?

19 / 45

Metoda Tully’ego-Fishera służy:

20 / 45

Przesunięcie widma w kierunku fal dłuższych nazywane jest z angielskiego:

21 / 45

Geminga to źródło, które emituje energię głównie jako promieniowanie:

22 / 45

Najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie poza wodorem i helem jest:

23 / 45

Zmiana prędkości obrotu niewielkich nieregularnych planetoid pod wpływem promieniowania słonecznego to efekt:

24 / 45

Okres, po którym poszczególne fazy Księżyca przypadają na te same dni w roku wynosi w przybliżeniu:

25 / 45

Sfera Hubble'a:

26 / 45

Ogólne określenie punktu orbity, który znajduje się najdalej od ciała wokół którego ta orbita się znajduje to:

27 / 45

W jakim przewidywanym czasie Słońce wybuchnie jako supernowa?

28 / 45

Dzień astronomiczny kończy się gdy:

29 / 45

Ile wymiarów czasoprzestrzennych przewiduje Teoria Randall-Sundruma?

30 / 45

Który z obiektów nie jest zbudowany z materii zdegenerowanej:

31 / 45

Co pozostaje po gwieździe Wolfa-Rayeta, gdy wybuchnie jako supernowa?

32 / 45

W którym ramieniu Drogi Mlecznej znajduje się Układ Słoneczny?

33 / 45

Jedno z ramion Drogi Mlecznej to:

34 / 45

Istnienie wody poza Drogą Mleczną po raz pierwszy odkryto w:

35 / 45

Jedna z największych znanych czarnych dziur, znajdująca się w gwiazdozbiorze Psów Gończych to:

36 / 45

Wartość Stałej Hubble'a według danych z Misji Planck wynosi:

37 / 45

Pierwsze pozasłoneczne źródło promieniowania rentgenowskiego, odkryte przez człowieka to:

38 / 45

Szacuje się, że ciemna materia stanowi:

39 / 45

Wiadomo, że suma kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Trójkąt sferyczny to figura często używana w astronomii sferycznej. Suma kątów trójkąta sferycznego:

40 / 45

Rok świetlny to:

41 / 45

Pewien biały karzeł ma temperaturę powierzchni 58000 K oraz promień równy 1/1000 promienia Słońca. Całkowita moc wypromieniowywana przez niego jest w przybliżeniu:

42 / 45

Przy gwieździe o masie równej masie Słońca odkryto egzoplanetę o okresie obiegu równym 170 dni. Ile w przybliżeniu wynosi promień orbity tej planety?

43 / 45

Wszechświat de Sittera zakłada:

44 / 45

Długość promienia widzialnego (obserwowalnego) Wszechświata oceniana jest na:

45 / 45

Masywne młode gwiazdy, które posiadają jeszcze otoczkę wodorową zakończą swe życie jako:

Your score is

The average score is 39%

0%

5
Created on By Paether

ASTRONAUTYKA

1 / 50

Jakim akronimem określa się Japońską Agencję Kosmiczną?

2 / 50

Roboty Spirit i Opportunity wysłane do badania powierzchni Marsa wyposażone są w panele słoneczne, które potrafią dostarczyć na powierzchni Marsa maksymalnie około 140W mocy w czasie, kiedy promienie słoneczne padają prostopadle na panele. Jaką moc mogłyby te same panele dostarczyć na powierzchni Ziemi oświetlone promieniowaniem Słońca w ten sam sposób?

3 / 50

Jakiej rasy była Łajka?

4 / 50

W którym roku odbył się pierwszy start promu kosmicznego (wahadłowca) ?

5 / 50

Mirosław Hermaszewski był pierwszym (i jedynym do tej pory) Polakiem, który odbył lot w kosmos. Ile krajów miało swoich przedstawicieli w kosmosie wcześniej niż Polska?

6 / 50

Niezrealizowany projekt NASA o nazwie THOR miał zbadać:

7 / 50

Która z sond znajduje się obecnie najdalej od Ziemi?

8 / 50

Rekordzistą Świata w ciągłym przebywaniu poza Ziemią jest:

9 / 50

Do katastrofy promu Columbia doszło podczas misji:

10 / 50

Satelita ROSAT prowadził badania w zakresie promieniowania:

11 / 50

Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych?

12 / 50

Pierwszym zwierzęciem, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej był/a:

13 / 50

Pierwszym sztucznym satelitą innej niż Ziemia planety był:

14 / 50

Orbita cmentarna:

15 / 50

W którym roku powstała NASA?

16 / 50

Ile lat miał najmłodszy człowiek, który odbył lot w kosmos w XX wieku?

17 / 50

W którym roku człowiek po raz ostatni stanął na powierzchni Księżyca?

18 / 50

Który z kosmodromów znajduje się najbliżej równika?

19 / 50

Podczas której misji, został wyniesiony na orbitę Teleskop Hubble'a ?

20 / 50

W którym roku została założona Rosyjska Agencja Kosmiczna (właściwie Federalna Agencja Kosmiczna)?

21 / 50

Najdłuższy pojedynczy pobyt człowieka w kosmosie trwał:

22 / 50

Przed lotem "Łajki", główną kandydatką do pionierskiej misji była "Albina". Dlaczego jednak poleciała Łajka?

23 / 50

W jaki sposób Jurij Gagarin osiągnął powierzchnię Ziemi po swoim pionierskim locie w Kosmos?

24 / 50

Pierwszym Azjatą (nie licząc ZSRR/Rosji) w przestrzeni kosmicznej był obywatel:

25 / 50

Mirosław Hermaszewski to pierwszy (i jedyny do tej pory) Polak, który odbył lot w kosmos. Który Polak znalazł się wówczas w załodze rezerwowej?

26 / 50

Mars Orbiter Mission jest misją:

27 / 50

Co było przyczyną śmierci uczestników misji Sojuz 11?

28 / 50

W którym roku człowiek znalazł się (jak do tej pory) najdalej od Ziemi?

29 / 50

Pierwszym w historii satelitą meteorologicznym był:

30 / 50

Rakieta nośna Ariane 4 była rakietą nośną wykorzystywaną przez:

31 / 50

Ilu ludzi wylądowało (do 2022 roku) na powierzchni Księżyca?

32 / 50

Najbardziej popularny format oznaczania elementów orbitalnych sztucznych satelitów Ziemi to:

33 / 50

TMK - radziecki projekt załogowych misji w kierunku Wenus i Marsa nie doszedł do skutku z powodu:

34 / 50

W 1965 roku po raz pierwszy człowiek odbył spacer kosmiczny. Jak długo on trwał?

35 / 50

W którym roku wykonano i przesłano pierwsze zdjęcie Ziemi z orbity?

36 / 50

W 2006 roku część prochów Clyde'a Tombaugh - odkrywcy Plutona opuściła Ziemię. Co się z nimi stało?

37 / 50

W lutym 1992 roku sonda Ulysses przeleciała w pobliżu Jowisza. Dlaczego nie posiadamy żadnych zdjęć planety z tego zbliżenia?

38 / 50

Pierwszej fotografii księżyca planetoidy dokonała sonda:

39 / 50

Pierwszy organizm, jaki odbył lot orbitalny i wrócił żywy na Ziemię był:

40 / 50

Pomnik Zdobywców Kosmosu znajduje się w:

41 / 50

Pierwszym amerykańskim sztucznym satelitą był:

42 / 50

Ekspres do kawy którego z producentów znajduje się na ISS?

43 / 50

Która z sond jako pierwsza dotarła do powierzchni Księżyca?

44 / 50

Traktat o Przestrzeni Kosmicznej został podpisany w:

45 / 50

Która z wymienionych sond kosmicznych nie miała na celu zbadania badania Komety Halleya w 1986 roku?

46 / 50

Ile afrykańskich krajów może się pochwalić lotem swojego obywatela w przestrzeń kosmiczną (bez Patricka Baudry'ego urodzonego w Kamerunie i Philippe Perrina z Maroko
- obywateli Francji)?

47 / 50

Częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie jest moduł:

48 / 50

Które „narzędzie badawcze zbudowane przez człowieka, jako jedyne prowadziło bezpośrednie obserwacje zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem?

49 / 50

Pierwsza kobieta została wysłana w Kosmos w 1963 roku, kiedy poleciała druga?

50 / 50

Jak nazywał się pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, który dotarł do powierzchni innej planety?

Your score is

The average score is 70%

0%

7
Created on By Paether

GŁĘBOKI KOSMOS

1 / 40

Katalog Terzana zawiera:

2 / 40

Jaki rejon nieba był obserwowany w pierwszej fazie projektu przez Kosmiczny Teleskop Keplera?

3 / 40

Najmniejszym powierzchniowo gwiazdozbiorem na niebie jest:

4 / 40

Słynna mgławica Koński Łeb to w katalogu Barnarda numer:

5 / 40

Który z gwiazdozbiorów posiada największą powierzchnię?

6 / 40

Gwiazda Ro Aquilae znajduje się w konstelacji:

7 / 40

Przesunięcie gwiazdy na niebie wynikające z jej ruchu w przestrzeni kosmicznej oraz ruchu Układu Słonecznego to:

8 / 40

Według obecnych przypuszczeń Pierścień Jednorożca może być:

9 / 40

W Paryżu (2*E 49*N) pewnej nocy Rigel przechodzi przez południk o godzinie 22:00 na wysokości 33 stopnie nad horyzontem. Po jakim czasie i jak wysoko nad horyzontem przechodzić będzie Rigel przez południk w Sao Paulo (47*W, 24*S)?

10 / 40

W Katalogu Messiera, poza obiektami znajdującymi się w Drodze Mlecznej, znajdziemy inne galaktyki oraz jedną gromadę kulistą. O której mowa?

11 / 40

Kiedy w Polsce najlepiej widoczna jest druga pod względem jasności widomej gromada kulista na niebie?

12 / 40

Gwiazda, której jasność w nieregularnych odstępach czasu zwiększa się gwałtownie i w ciągu kilku lub kilkudziesięciu minut powraca do stanu poprzedniego to:

13 / 40

Messier 82 zwany potocznie "Galaktyką Cygaro" to galaktyka:

14 / 40

Którego z obiektów nie mógł obserwować Ptolemeusz?

15 / 40

NGC1 to:

16 / 40

Jasność obiektu obejmująca całe spektrum promieniowania to:

17 / 40

Wizualne jasności składników gwiazdy podwójnej wynoszą mA = 1mag i mB = 2mag. Jaka jest sumaryczna jasność gwiazdy?

18 / 40

Galaktyka o oznaczeniu Sb według klasyfikacji Hubble’a to galaktyka:

19 / 40

Gromada Pocisk to:

20 / 40

Najbardziej wysuniętym na południe obiektem z Katalogu Messiera jest:

21 / 40

Największe galaktyki eliptyczne oznaczane są symbolem:

22 / 40

Jakim obiektem jest Messier 99?

23 / 40

Gwiazdozbiorem, który posiada największą ilość gwiazd jaśniejszych od 3,0 mag jest:

24 / 40

Przykładem Galaktyki Seyferta jest:

25 / 40

Który z wymienionych obiektów jest widoczny z Polski?

26 / 40

Ostatni obiekt w katalogu NGC jest:

27 / 40

Galaktyki nieregularne, które przejawiają pewne struktury, ale niewystarczające, żeby je przydzielić do innego typu, oznaczane są jako:

28 / 40

Gwiazda o największym znanym ruchu własnym to:

29 / 40

Mgławica de Mairana to:

30 / 40

Największa eliptyczna galaktyka Gromady Lokalnej to:

31 / 40

NGC 1976 to potocznie:

32 / 40

Który z gwiazdozbiorów zodiakalnych jest największy?

33 / 40

Który z obiektów nie jest widoczny w Polsce?

34 / 40

Ile galaktyk spiralnych znajduje się w Grupie Lokalnej (zakładamy brak w tej grupie Wielkiego Obłoku Magellana)?

35 / 40

Messier 100 to:

36 / 40

Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Lutni - Wega ma jasność wizualną 0mag. Jaką jasność będzie miała Wega obserwowana przez okno dachowe z podwójną szybą, której każda powierzchnia szkło-powietrze odbija 15% promieniowania?

37 / 40

Gromada Trapez znajduje się w obszarze:

38 / 40

Najjaśniejsza (jasność widoma) i najbliższa supernowa obserwowana w XX wieku znajdowała się w:

39 / 40

Czym jest Krzyż Einsteina?

40 / 40

Który z wymienionych obiektów z Katalogu Messiera jest galaktyką?

Your score is

The average score is 28%

0%

13
Created on By Paether

SPRZĘT ASTRONOMICZNY

1 / 25

W popularnym amatorskim teleskopie Synta 8" zbudowanym w systemie Newtona ogniskowa zwierciadła głównego wynosi 1200mm. Okular o jakiej standardowej ogniskowej należy zastosować, aby obraz Jowisza (przyjmując przeciętną średnicę kątową około 40") miał średnicę kątową w przybliżeniu taką, jak średnica kątowa Księżyca obserwowanego okiem nieuzbrojonym?

2 / 25

Największy teleskop należący do Uniwersytetu Warszawskiego ma średnicę lustra/soczewki:

3 / 25

Która z nazw nie określa produkowanych w Polsce w przeszłości lub obecnie teleskopów?

4 / 25

Soczewka Barlowa została nazwana od nazwiska:

5 / 25

Założyciel telewizyjnego kanału Discovery jest współwłaścicielem teleskopu o aperturze 4,3 metra. Gdzie ten teleskop się znajduje?

6 / 25

Teleskop o średnicy obiektywu 10" i światłosile f/4.5 charakteryzuje się ogniskową o długości:

7 / 25

Poprawnym rozwinięciem skrótu GSO jest:

8 / 25

Okulary "Myriad", "Nirvana" i "Sky Panorama" to produkty firmy:

9 / 25

Obserwatoria IceCube i NESTOR służą do:

10 / 25

Jeśli lornetka swoim polem obejmuje 105 metrów szerokości na odległość jednego kilometra, mówimy o polu widzenia równym:

11 / 25

Największy obecnie refraktor na Świecie znajduje się:

12 / 25

Największy zbudowany i działający refraktor ma średnicę 40 cali (102cm). Okazało się, że budowanie refraktorów o znacznie większej średnicy jest praktycznie niemożliwe, ponieważ:

13 / 25

Jaki materiał stanowi główny składnik lustra Teleskopu Jamesa Webba?

14 / 25

Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne posiada w Arizonie teleskop w systemie Gregory'iego. Jaką średnicę ma lustro?

15 / 25

Rozwój detektorów CCD w astronomii zbiegł sie z kolejnym powrotem komety Halley'a w 1986 roku i właśnie teleskopem wyposażonym w taki detektor zarejestrowano ją po raz pierwszy kiedy była jeszcze poza orbitą Saturna. Jaką miała jasność zarejestrowana wtedy kometa Halley'a?

16 / 25

Jaką ogniskową posiada największy teleskop znajdujący się na terytorium Hiszpanii?

17 / 25

Plan budowy którego z dużych teleskopów nazwano wstępnie "Columbus Project"?

18 / 25

Pod jaką marką sprzedawany był w sieci Lidl popularny przed laty tani teleskop?

19 / 25

Układ Petzvala składa się z:

20 / 25

Valor Electronics, firma elektroniczna produkująca głównie komponenty wojskowe, jest protoplastą firmy:

21 / 25

Okular Plössla to konstrukcja złożona z:

22 / 25

Który z wymienionych dużych teleskopów, umieszczony jest na montażu paralaktycznym?

23 / 25

Z jakiego miejsca ma przeprowadzać obserwacje planowany teleskop ATLAST ?

24 / 25

W jakim kraju znajduje się największy w pełni ruchomy radioteleskop na Świecie?

25 / 25

Teleskop Subaru znajduje się:

Your score is

The average score is 40%

0%

5
Created on By Paether

HISTORIA ASTRONOMII

1 / 35

W 1846 roku odkryto Neptuna. Za którą planetę Układu Słonecznego Neptun był wtedy uważany?

2 / 35

W jakim celu na przełomie XVIII i XIX wieku stworzono tzw "Policję Nieba", do której należeli m.in William Herschell i Charles Messier?

3 / 35

William Herschel i John Herschel to:

4 / 35

Wynalazca achromatu był z pochodzenia:

5 / 35

Ferdinand Verbiest był nadwornym astronomem:

6 / 35

Almagest składa się z:

7 / 35

Gwiazda Tychona była:

8 / 35

Soczewka Barlowa została nazwana od nazwiska:

9 / 35

Jeden z obiektów Układu Słonecznego nazwano po odkryciu:

10 / 35

W pierwszej połowie XIX wieku instrumenty astronomiczne stały się na tyle precyzyjne, że możliwe stało się bezpośrednie wyznaczenie odległości najbliższych gwiazd. Odległość której z gwiazd udało się wyznaczyć jako pierwszą (mierząc zmiany jej położenia na tle bardziej odległych gwiazd w różnych punktach orbity Ziemi)?

11 / 35

Giovanni Cassini był dyrektorem obserwatorium w:

12 / 35

Kiedy po raz pierwszy bezpośrednio zaobserwowano ciemną materię?

13 / 35

Wielka Debata z 1920 roku dotyczyła:

14 / 35

W 1609 roku w dziele Astronomia Nova, Kepler po raz pierwszy opublikował swoje prawa opisujące ruch planet. Ile tych praw zostało wówczas opublikowanych?

15 / 35

Kto w 1718 roku opublikował pierwsze w historii wyniki badań dotyczących przesunięcia Aldebarana, Arktura i Syriusza w stosunku do ich położenia określonego przez starożytnych astronomów?

16 / 35

Ile gwiazdozbiorów zostało przedstawionych na Atlasie Farnezyjskim ?

17 / 35

W którym roku Neptun zakończył swój pierwszy pełny obieg wokół Słońca od momentu odkrycia?

18 / 35

Jak nazwano fałszywy księżyc Wenus, którego zaobserwowanie ogłosił Giovanni Cassini w XVII wieku?

19 / 35

W którym roku zaobserwowano ostatnią potwierdzoną supernową, która wybuchła w Galaktyce?

20 / 35

W którym wieku został podzielony gwiazdozbiór Okrętu Argonautów?

21 / 35

 Kto w 1887 roku, badając rozszczepienia linii spektralnych Mizara (ζ UMa), odkrył pierwszą gwiazdę spektroskopowo podwójną?

22 / 35

Kto odkrył ruch własny gwiazd?

23 / 35

Kto gwieździe o Cet nadał przydomek „Mira Stella”?

24 / 35

Praca astronomiczna w formie listu, krytykująca prace Johannesa Wernera została napisana przez:

25 / 35

Istnienie pulsarów odkryto:

26 / 35

Pierwszym obiektem, który stał się celem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a była:

27 / 35

Tablice Rudolfińskie Keplera zostały wydane 4 lata po ukończeniu pracy nad nimi. Dlaczego?

28 / 35

W 1995 roku odkryto pierwszą egzoplanetę przy gwieździe podobnej do Słońca. Jakiej metody użyto?

29 / 35

Kto stworzył pierwszy atlas nieba, którego mapy obejmowały całą sferę niebieską?

30 / 35

Na przełomie 1612 i 1613 roku, gdy Galileusz obserwował Jowisza, w polu widzienia jego lunety znalazł się inny, nieznany wówczas obiekt Układu Słonecznego. Który?

31 / 35

Ile tomów miało dzieło Johannesa Keplera - Epitome astronomia Copernicanae?

32 / 35

Do grupy nazywanej "komputerami Pickeringa" należała:

33 / 35

Pierwszych pomiarów paralaks gwiazd dokonano:

34 / 35

Który z wymienionych gwiazdozbiorów nie został zaproponowany przez Jana Heweliusza?

35 / 35

Autorem "Almagestu" był:

Your score is

The average score is 26%

0%