Otagowano: centaur

2

Chariklo – planetoida z pierścieniami

Od wielu lat (dokÅ‚adnie od 1977 roku, gdy odkryto pierÅ›cienie Urana) wiemy, że Saturn nie jest jedynym otoczonym pierÅ›cieniami Å›wiatem w UkÅ‚adzie SÅ‚onecznym. PozostaÅ‚e gazowe giganty również mogÄ… takimi siÄ™ pochwalić. W 2014 roku nastÄ…piÅ‚ kolejny...

1

Bliźniak Pasa Kuipera w gwiazdozbiorze Centaura

Astronomowie odkryli dysk wokóÅ‚ gwiazdy HD 115600, który wyglÄ…da na najbardziej zbliżony do tego, który posiadaÅ‚ UkÅ‚ad SÅ‚oneczny w poczÄ…tkowym okresie swojego rozwoju. Odkrycie pomoże nam zweryfikować nasze teorie na temat ewolucji ciaÅ‚ naszego ukÅ‚adu...