Otagowano: gwiazda

0

ENIF – czyli chrapy Pegaza

Epsilon Pegasi (ε Peg), zwany zwyczajowo Enifem, to najjaÅ›niejsza gwiazda z konstelacji Pegaza. Gwiazda Alperatz (Alfa Andromedae), która należy do Wielkiego Kwadratu i graniczy z gwiazdozbiorem Pegaza jest jaÅ›niejsza od Enifa, ale dziÄ™ki temu, że...

0

NAOS – błękitny statek południowego nieboskłonu

Zeta Puppis, zwyczajowo nazywana Naosem lub rzadziej, z arabskiego Suhail Hadar, to najjaÅ›niejsza z gwiazd konstelacji Rufy. Rufa jest częściÄ… ogromnego gwiazdozbioru zwanego OkrÄ™tem Argonautów.  Jednak z powodu znacznych rozmiarów, astronomowie w XIX wieku podzielili...

0

MENKALINAN, odległy składnik ruchomej gromady UMa

Menkalinan jest trzeciÄ… co do jasnoÅ›ci, 1,9-magnitudowÄ… gwiazdÄ… w konstelacji Woźnicy. Oprócz Kapelli, pod wzglÄ™dem jasnoÅ›ci BetÄ™ Aurigae przewyższa Alnath- gwiazda znajdujÄ…ca siÄ™ na granicy gwiazdozbioru Woźnicy i Byka. W widmie spektroskopowym β Aur dostrzegalne...

0

Czerwona perła wśród błękitów Oriona, czyli kilka słów o BETELGEZIE

Uważna analiza danych dotyczÄ…cych poszczególnych gwiazd sprawia, że w pozornie powtarzalnych i nieciekawych obiektach zauważamy wyjÄ…tkowe, unikatowe cechy. Jednakże kompozycjÄ… wszelakich wyjÄ…tkowoÅ›ci okazuje siÄ™ być jedna z najjaÅ›niejszych gwiazd konstelacji Oriona: Betelgeza. Intensywnie pomaraÅ„czowa i...

1

Gwiazda Scholza odwiedziła nas 70.000 lat temu

W czasach gdy pierwsi ludzie poznawali AzjÄ™, czerwony karzeÅ‚ minÄ…Å‚ UkÅ‚ad SÅ‚oneczny w odlegÅ‚oÅ›ci zaledwie 0,8 roku Å›wietlnego (52.000 j.a.). Do takiego wniosku doszÅ‚a grupa astronomów z USA, Europy, Chile i RPA. Å»adna inna znana...

0

Arabskie Noce – nazwy gwiazd o arabskim rodowodzie

JakiÅ› czas temu popularny youtuber przeprowadziÅ‚ ciekawÄ… ankietÄ™, w której zapytaÅ‚ mieszkaÅ„ców Krakowa – Czy polskie szkoÅ‚y w zwiÄ…zku z nasilajÄ…cÄ… siÄ™ falÄ… muzuÅ‚maÅ„skich imigrantów powinny zacząć uczyć cyfr arabskich? Podobnie można zapytać miÅ‚oÅ›ników astronomii –...

0

BELLATRIX- Błękitna Wojowniczka

  Gamma Orionis, zwana zwyczajowo Bellatrix, to trzecia pod wzdlÄ™dem jasnoÅ›ci gwiazda konstelacji Oriona. Jej jasność wizualna to 1,64m. SpoÅ›ród wszystkich gwiazd nocnego nieba, plasuje siÄ™ na dwudziestym siódmym miejscu. Razem z jasnymi gwiazdami swego...

0

Wybrane najciekawsze gwiazdy podwójne i wielokrotne

Gwiazdy podwójne (oraz wielokrotne) mogÄ… mieć różnÄ… naturÄ™. IstniejÄ… takie, które znajdujÄ… siÄ™ blisko siebie i Å‚Ä…czÄ… je wzajemne oddziaÅ‚ywania grawitacyjne. SÄ… to tak zwane gwiazdy fizycznie podwójne. Innym rodzajem sÄ… gwiazdy podwójne, których wzajemne...