Otagowano: historia

0

Sądne dni Meade – nieco o największych graczach na rynku

Meade Instruments, znany w Å›rodowisku miÅ‚oÅ›ników astronomii producent teleskopów i akcesoriów, zÅ‚ożyÅ‚ w Å›rodÄ™ 4 grudnia wniosek o ochronÄ™ przed bankructwem, kilka dni po tym, jak jego chiÅ„ski wÅ‚aÅ›ciciel przegraÅ‚ sprawÄ™ sÄ…dowÄ…, w której amerykaÅ„ski...

1

Zmienność Algola znana już w starożytnym Egipcie?

Starożytny egipski Kalendarz Szczęśliwych i Nieszczęśliwych Dni Å‚Ä…czyÅ‚ 'szczęście’ z okresem 2,85 dnia. Dotychczasowe analizy astronomiczne i statystyczne kalendarza potwierdzajÄ… poglÄ…d, że byÅ‚ to czas powiÄ…zany z okresem zaćmieniowej gwiazdy podwójnej Algol okoÅ‚o 3000 lat...

1

62 atlasy od XVI do XIX wieku

JeÅ›li ktoÅ› jak ja interesuje siÄ™ historiÄ… astronomii, polecam niesamowitÄ… kolekcjÄ™ skanów, m.in. dzieÅ‚a Heweliusza czy zapomnianego nieco StanisÅ‚awa Lubienieckiego oraz spory zestaw znanych klasyków (tutaj m.in Bayer czy Flamsteed). Na zachÄ™tÄ™ parÄ™ screenów  http://lhldigital.lindahall.org/cdm/search/collection/astro_atlas/page/1

0

Supernowa wyrzucona z kart historii

Nowe spojrzenie na pozostaÅ‚ość po wybuchu gwiazdy w naszej galaktyce zmusiÅ‚o astronomów do ponownego rozpatrzenia, kiedy ów wybuch miaÅ‚ miejsce. Ostatnie obserwacje pozostaÅ‚oÅ›ci, które pozostawiÅ‚a po sobie supernowa oznaczona jako G11.2-0.3 z Kosmicznego Teleskopu Chandra,...

1

Gwiazda Scholza odwiedziła nas 70.000 lat temu

W czasach gdy pierwsi ludzie poznawali AzjÄ™, czerwony karzeÅ‚ minÄ…Å‚ UkÅ‚ad SÅ‚oneczny w odlegÅ‚oÅ›ci zaledwie 0,8 roku Å›wietlnego (52.000 j.a.). Do takiego wniosku doszÅ‚a grupa astronomów z USA, Europy, Chile i RPA. Å»adna inna znana...

0

Arabskie Noce – nazwy gwiazd o arabskim rodowodzie

JakiÅ› czas temu popularny youtuber przeprowadziÅ‚ ciekawÄ… ankietÄ™, w której zapytaÅ‚ mieszkaÅ„ców Krakowa – Czy polskie szkoÅ‚y w zwiÄ…zku z nasilajÄ…cÄ… siÄ™ falÄ… muzuÅ‚maÅ„skich imigrantów powinny zacząć uczyć cyfr arabskich? Podobnie można zapytać miÅ‚oÅ›ników astronomii –...

0

Strącone z Niebios – Historyczne Gwiazdozbiory

Zanim ujednolicono mapy nocnego nieba w 1928 roku, z biegiem czasu przybywaÅ‚o coraz wiÄ™cej gwiazdozbiorów, gÅ‚ównie okolicznoÅ›ciowych i nie utrzymujÄ…cych siÄ™ zbyt dÅ‚ugo. CzÄ™sto powodowaÅ‚y spory o podÅ‚ożu politycznym. Los nowej konstelacji zwykle zależaÅ‚ od...

0

Budowa Dobsona z…Johnem Dobsonem

John Lowry Dobson (urodziÅ‚ siÄ™ 14 wrzeÅ›nia 1915, zmarÅ‚ 15 stycznia 2014) – astronom amator, najbardziej znany z pomysÅ‚u na taniÄ… konstrukcjÄ™ montażu, nazwanego później jego nazwiskiem. Również znany (lecz już znacznie mniej) z wysiÅ‚ków...