Otagowano: jwst

2

Chariklo – planetoida z pierścieniami

Od wielu lat (dokÅ‚adnie od 1977 roku, gdy odkryto pierÅ›cienie Urana) wiemy, że Saturn nie jest jedynym otoczonym pierÅ›cieniami Å›wiatem w UkÅ‚adzie SÅ‚onecznym. PozostaÅ‚e gazowe giganty również mogÄ… takimi siÄ™ pochwalić. W 2014 roku nastÄ…piÅ‚ kolejny...