Otagowano: księżyc

0

Tytan – jeziora parafin i morza bez wód…

Tytan jest najwiÄ™kszym księżycem Saturna. To prawdziwe chemiczne bogactwo, gdyż obfituje w najróżniejsze substancje. SpoÅ›ród rozlicznych satelitów UkÅ‚adu SÅ‚onecznego wyróżnia siÄ™ bardzo gÄ™stÄ… atmosferÄ…. Jest ona nieprzejrzysta i szczelnie przesÅ‚ania powierzchniÄ™ obiektu. Ma lekko pomaraÅ„czowÄ…...

0

Księżycowa rdza

Rdza jest zÅ‚ożona z tlenków oraz wodorotlenków żelaza na różnych stopniach utlenienia: na drugim oraz trzecim. Jednym z jej skÅ‚adników jest Fe2O3, wystÄ™pujÄ…cy również w minerale zwanym hematytem. Jest to materiaÅ‚ barwy czerwonawej (której rdza...

0

Planetoida Ida i jej księżyc – Daktyl

W przestrzeni pomiÄ™dzy orbitami Marsa i Jowisza wystÄ™puje szczególne zagÄ™szczenie drobnych ciaÅ‚ niebieskich. Nie sÄ… one planetami, a jedynie niewielkimi obiektami, które należą zwykle do asteroid (choć znajduje siÄ™ tam także planeta karÅ‚owata: Ceres). Prócz...

0

Enceladus

Saturn jest na chwilÄ™ obecnÄ… uznawany za planetÄ™ UkÅ‚adu SÅ‚onecznego o najwiÄ™kszej liczbie naturalnych satelitów. Okrąża go aż 82 odkrytych do tej pory księżyców. Jest poÅ›ród nich wiele osobliwych obiektów o nietuzinkowych wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciach i wyglÄ…dzie....

0

Sferyczność ciał niebieskich

PlanetÄ… okreÅ›lamy obiekt, który speÅ‚nia kilka istotnych parametrów. Jednym z warunków sine qua non jest kulistość danego ciaÅ‚a niebieskiego. Dlatego każda planeta „z definicji” jest zbliżona ksztaÅ‚tem do kuli (lub elipsoidy). W przypadku takich obiektów,...

0

Hyperion

Saturn obiegany jest przez (jak dotÄ…d odkryte) 82 księżyce. Niektóre z nich sÄ… bardzo osobliwe. Jednym z tych wyjÄ…tkowych satelitów Saturna jest Hyperion. Urzeka już na pierwszy rzut oka. Nie tylko parametry fizyko-chemiczne sÄ… szczególne,...

0

JAPET – księżyc w kształcie orzecha

Do niedawna wiadomo byÅ‚o, że Jowisz posiada najwiÄ™cej naturalnych satelitów. Jednak na obecny stan wiedzy, to wokóÅ‚ Saturna porusza siÄ™ najwiÄ™cej księżyców w caÅ‚ym UkÅ‚adzie SÅ‚onecznym (aż 82). Trzecim co do wielkoÅ›ci spoÅ›ród nich jest...

0

Jowisz 79 – 82 Saturn. Nowy lider w ilości posiadanych księżyców

Astronomowie korzystajÄ…cy z teleskopu Subaru na Hawajach odnaleźli 20 nowych księżyców krążących wokóÅ‚ Saturna. Odkrycie to zwiÄ™ksza caÅ‚kowitÄ… liczbÄ™ znanych księżyców 'WÅ‚adcy PierÅ›cieni’ do 82, przewyższajÄ…c tym samym Jowisza, który posiada 79 znanych w tym...