Otagowano: księżyc

1

Drukowane bazy na Księżycu i Marsie?

NASA planuje wysÅ‚ać odpowiednie automaty na Marsa do budowy dróg, platform do lÄ…dowania i hangarów zanim pierwsi osadnicy pojawiÄ… siÄ™ na Czerwonej Planecie po 2024 roku. NajwczeÅ›niej w 2024 roku, misja Mars One planuje wysÅ‚anie na Marsa po...

0

Potwierdzona teoria o pochodzeniu Księżyca?

Najbardziej prawdopodobna teoria o powstaniu Księżyca, mówi o zderzeniu, które miaÅ‚o miejsce ok. 4,5 mld lat temu. Tuż po uformowaniu siÄ™, w ZiemiÄ™ wpadÅ‚a Theia, planeta wielkoÅ›ci Marsa, która znajdowaÅ‚a siÄ™ na tej samej orbicie,...

Księżycowe Party :) 0

Księżycowe Party :)

Kolejny film z serii „Co by byÅ‚o gdyby?”  1.Tym razem zamieniamy Księżyc w gigantycznÄ… dyskotekowÄ… kulÄ™… 2…efekt sÅ‚aby wiÄ™c przybliżamy jÄ… na odlegÅ‚ość orbity ISS… 3…po czym sprawdzamy jak wyglÄ…daÅ‚oby lustro o Å›rednicy Księżyca, na...

2

O piwie z Kosmosu historyjki trzy…

O warzeniu w nieważkoÅ›ci… Pewien 11-latek z Colorado (oczywiÅ›cie w USA) wygraÅ‚ przed paroma dniami caÅ‚kiem poważny konkurs proponujÄ…c wyprodukowanie piwa w Kosmosie. PomysÅ‚owy uczestnik narodowego konkursu na propozycjÄ™ eksperymnetu, który mógÅ‚by zostać przeprowadzony w...