Otagowano: układ słoneczny

0

2021 PH27 – nowa najbliższa sąsiadka Słońca

SÅ‚oÅ„ce ma nowÄ… sÄ…siadkÄ™, która do tej pory ukrywaÅ‚a siÄ™ przed nami w jego blasku. Nowo odkryta asteroida 2021 PH27 ma Å›rednicÄ™ okoÅ‚o 1 km i okrąża SÅ‚oÅ„ce w zaledwie 113 dni, co jest najkrótszym...

0

Księżyce planetoid

DAKTYL Pierwszym odkrytym naturalnym satelitÄ… planetoidy jest Daktyl. Daktyl obiega planetoidÄ™ IdÄ™. Oba obiekty należą do tzw. Pasa GÅ‚ównego planetoid, znajdujÄ…cych siÄ™ pomiÄ™dzy orbitami Marsa i Jowisza. Daktyl jest maleÅ„kim nieregularnym ciaÅ‚em niebieskim; jego wymiary...

0

Kallisto – księżyc Jowisza

Kallisto jest naturalnym satelitÄ… Jowisza, najwiÄ™kszej z planet UkÅ‚adu SÅ‚onecznego. Ponadto stanowi jeden z czterech księżyców Galileuszowych. PoÅ›ród wszystkich księżyców UkÅ‚adu SÅ‚onecznego, zajmuje trzecie miejsce pod wzglÄ™dem rozmiarów (Ganimedes > Tytan > Kallisto). Kallisto ma...

0

Tytan – jeziora parafin i morza bez wód…

Tytan jest najwiÄ™kszym księżycem Saturna. To prawdziwe chemiczne bogactwo, gdyż obfituje w najróżniejsze substancje. SpoÅ›ród rozlicznych satelitów UkÅ‚adu SÅ‚onecznego wyróżnia siÄ™ bardzo gÄ™stÄ… atmosferÄ…. Jest ona nieprzejrzysta i szczelnie przesÅ‚ania powierzchniÄ™ obiektu. Ma lekko pomaraÅ„czowÄ…...

0

Psyche – planetoida z metalu

W Pasie GÅ‚ównym planetoid, pomiÄ™dzy orbitami Marsa i Jowisza orbituje przedziwny obiekt. Niewielki, ale bardzo nietypowy skÅ‚adem. SkÅ‚ada siÄ™ w gÅ‚ównej mierze z metalu. Znamy liczne planetoidy (asteroidy) skaliste albo lodowe. Psyche jest jednak zbudowana...

0

Uran – lodowy olbrzym

Uran jest tzw. lodowym olbrzymem. Prócz wodoru i helu zawiera on w swojej obfitej, gazowej atmosferze oraz pÅ‚aszczu znaczne iloÅ›ci zestalonych substancji, takich jak np. lód wodny, staÅ‚y amoniak, a nawet staÅ‚y metan. Stosunkowo wysoki...