Potwierdzona teoria o pochodzeniu Księżyca?

Najbardziej prawdopodobna teoria o powstaniu Księżyca, mówi o zderzeniu, które miało miejsce ok. 4,5 mld lat temu. Tuż po uformowaniu się, w Ziemię wpadła Theia, planeta wielkości Marsa, która znajdowała się na tej samej orbicie, co nasza planeta ale była zbyt duża, aby utrzymać się z dala od niej.

Chociaż przeprowadzone symulacje zdawały się potwierdzać taki przebieg wydarzeń, brak było namacalnych dowodów. Skład chemiczny księżycowych skał wedle dotychczasowych badań pokrywa się z ziemskimi ale ostatnie dokładniejsze analizy wykazały oczekiwane różnice, które mogą wynikać z faktu, że materiał, z którego zbudowany jest Księżyc pochodzi zarówno z Ziemi, jak i Thei.

Niemieccy uczeni przeanalizowali próbki skał zebrane w latach 1969-1972 w ramach misji Apollo. Uwolnili z nich tlen, oczyścili go i zbadali w spektrometrze mas. „Po raz pierwszy byliśmy w stanie wykazać subtelne różnice pomiędzy rzadkim izotopem O17 a często występującym O16. Podobny skład izotopowy Ziemi i Księżyca stał w sprzeczności z hipotezą o wielkim zderzeniu, gdyż wiele teoretycznych modeli przewiduje występowanie różnic.

Problemy z wykryciem różnic spowodowane są prawdopodobnie faktem, że obie planety uformowały się z takiego samego materiału, więc ich skład chemiczny był bardzo zbliżony.


 

74 views

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *