Otagowano: krzem

0

Nasza optyka z umierających gwiazd…

Wszyscy jesteÅ›my dosÅ‚ownie stworzeni z gwiezdnego pyÅ‚u. Wiele pierwiastków chemicznych, które skÅ‚adajÄ… siÄ™ na naszÄ… planetÄ™ i nasze ciaÅ‚a, zostaÅ‚o utworzonych bezpoÅ›rednio przez gwiazdy. WykorzystujÄ…c nowe badania wykorzystujÄ…ce obserwacje Kosmicznego Teleskopu Spitzera, podaje siÄ™ po raz pierwszy, że krzemionka zostaÅ‚a wykryta w...