Otagowano: planeta karłowata

0

Quaoar również z pierścieniem

Naukowcy odkryli nowy system pierÅ›cieni wokóÅ‚ planetoidy Quaoar na skraju UkÅ‚adu SÅ‚onecznego. PierÅ›cieÅ„ znajduje siÄ™ znacznie dalej niż jest to typowe dla pierÅ›cieni poznanych wczeÅ›niej, co stawia pod znakiem zapytania obecne teorie dotyczÄ…ce ich powstawania....

0

Planety karłowate

24 sierpnia 2006 roku MiÄ™dzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) na kongresie w Pradze, podjęła siÄ™ przedefiniowania pojÄ™cia planety. Wówczas osiem z dziewiÄ™ciu klasycznych planet w naszym UkÅ‚adzie SÅ‚onecznym (od Merkurego do Neptuna) pozostaÅ‚o planetami, natomiast Pluton...

0

Hygiea

Hygiea jest obiektem Pasa GÅ‚ównego planetoid, czyli rejonu drobnych ciaÅ‚ niebieskich poruszajÄ…cych siÄ™ wokóÅ‚ SÅ‚oÅ„ca pomiÄ™dzy orbitÄ… Marsa i Jowisza. Choć jest obiektem wzglÄ™dnie bliskim Ziemi, to jednak trudnym do obserwacji amatorskich. Niewielkie rozmiary oraz...

0

Sedna jako obiekt odłączony

Sedna to planetoida o regularnym, sferycznym kształcie, niezwykle odległa od Słońca, bardzo zimna i poruszająca się po wyjątkowo wydłużonej, ekscentrycznej orbicie. Klasyfikowana jest jako tzw. obiekt odłączony. Wpływ grawitacyjny planet wewnętrznego U.S. jest nań nieznaczny...